Abonnementsartikel

Enkelte steder på Sydsjælland, Fyn og i Det Sydfynske Øhav findes den sjældne klokkefrø Bombina bombina.

Klokkefrøen er en art, som Miljøstyrelsen holder øje med. Alle padder er fredet i Danmark, og klokkefrøen er desuden med på EU's Habitatdirektivs Bilag IV.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betyder, at dens levesteder skal beskyttes. For at kunne beskytte arten er man nødt til at vide, hvor den findes.

Kvækken afslører antallet af frøer

Miljøstyrelsen tæller, hvor mange kvækkende hanner, der er i vandhullerne ved at lytte efter kvækkende hanner. Man får dermed et overblik over, hvor klokkefrøen findes, og hvor stor bestanden er.

Klokkefrøen kræver vandhuller med lavt vand, rent vand og et rigt planteliv. Desuden skal vandhullerne ligge i naturområder med et lavt, åbent plantedække, som f.eks. afgræsses af kreaturer.

Set oppefra er klokkefrøerne godt camouflerede: Afdæmpede brune og sorte farver, og et par lysegrønne pletter i nakken. Klokkefrøen har en kropslængde på op til 5,5 cm.

Klokkefrøerne overvintrer på land for eksempel i stengærder eller stendynger.