Abonnementsartikel

Vi fravælger i stigende grad storbylivet til fordel for villavejens fortrinligheder. Antallet af københavnere, der flytter fra Hovedstaden til en anden by på Sjælland, er steget med 32 procent fra 2009 til 2018. Antallet af aarhusianere, der er flyttet til andre byer i Østjylland, er steget med 50 procent i samme periode, mens stigningen for samme periode fra Odense til Fyn og Aalborg til Nordjylland lyder på henholdsvis 31 og 39 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Hos landinspektørfirmaet LE34 mærkes tendensen især tydeligt i forårsmånederne, hvor ønsket om tilbygninger, ny carport eller etablering af hegn kan være kimen til en grum og ofte langvarig nabostrid.

- Sammenlignet med vintermånederne får vi i øjeblikket over dobbelt så mange henvendelser fra privatkunder, der skal have rådgivning i forbindelse med nye tilbygninger eller have sat skellet, inden en ny hæk eller et nyt hegn skal placeres, fortæller Mette Bach Glitzky, der er landinspektør hos LE34.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun oplever, at der især er mange førstegangskøbere, som hidtil har boet til leje i storbyen, der har glæde af rådgivning om matrikulære forhold.

- Når man laver skiftet fra lejlighed til parcelhus, er der flere forhold, man ikke er vant til, og det er jo ikke rart at starte et langvarende naboforhold med uvenskab, der sandsynligvis kunne have været undgået, på grund af en strid om, hvor hegnet skal stå, siger Mette Bach Glitzky.

For at undgå at blive en del af årstidens mange nabostridigheder i villakvartererne anbefaler landinspektøren en række råd, der kan hjælpe til fred og fordragelighed frem for fejde og fjendskab.

Undersøg skellet

Hvis du skal bygge til, er det vigtigt at vide, hvor skellet går, og der skal som grundregel være to en halv meter fra en tilbygning til skellet mod naboen.

Skal du plante en ny hæk eller opsætte et hegn, er skellet ligeledes essentielt, og er naboer uenige om placeringen, kan en landinspektør lave en skelafsætning med udgangspunkt i opmåling, gamle matrikelkort og luftfotos. Også ejernes oplysninger og overvejelser omkring hævd tages i betragtning, for faktisk kan man - under særlige forudsætninger - vinde ejendomsret over noget af naboens grund, hvis man blandt andet har brugt området i mindst 20 år. Da der er flere kriterier der skal være opfyldt, for at gøre hævd gældende, opfordrer Mette Bach Glitzky boligejere til at tage en rådgiver med på råd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undersøg servitutterne

Servitutter, der viser, hvad andre har ret til at bestemme på din ejendom, findes i tingbogsattesten, der normalt følger med et huskøb. Her kan du blandt andet se, hvis der ligger en ledning i jorden, som kan sætte en stopper for den tilbygning, du havde drømt om.

Der findes også bebyggelsesregulerende servitutter, der for eksempel kan sætte en begrænsning på, hvor højt der må bygges, og i nogle tilfælde om der overhovedet må bygges.

Snak med naboen

Uanset om du vil opsætte, ændre eller fjerne et hegn, eller du ønsker en ny carport i eller langs skellet, er det en god idé at inddrage naboen tidligt i forløbet. Snak om, hvilke ønsker og muligheder der giver mening for begge parter, og undgå at starte udesæsonen med nabostrid på tværs af skel.