Abonnementsartikel

I sidste uge blev et stort stykke med buske og træer fældet af Sorø Kommune. Indtil nu har de fungeret som et beskyttende bælte rundt om den gamle gård Rørstensgården. Gården er ejet af kommunen og ligger i et område, hvor et nyt boligområde skal opføres. Derfor måtte træerne fældes, men det strider mod den lokalplan, der blev udarbejdet for området. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der har skrevet et debatindlæg på deres hjemmeside.

- Det er dybt mærkværdigt, grænsende til tåbeligt, at Sorø Kommune ikke lader de nye ejere overveje, hvordan Rørstensgårdens træer vil kunne indpasses i den kommende bydel. Sorø Kommunes handling er endvidere i strid med intentionerne i den netop vedtagne lokalplan for området, skriver formand Niels Hilker i debatindlægget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formanden har ikke besvaret Grøn Tekniks henvendelse for yderligere kommentarer.

Han henviser i indlægget til lokalplanens afsnit "Ubebyggede arealer". Her påpeges det, at der skal etableres et grønt strøg, der skal fungere som et fælles grønt areal for områdets beboere, og hvor der skal tages hensyn til de nuværende træer.

- Det grønne strøg omfatter blandt andet Rørstensgårdens have, hvor der blandt andet står et stort kastanjetræ, et stort bøgetræ samt flere frugttræer, der gennem bevaring og indarbejdning i det grønne strøgs landskabsarkitektur kan være med til at formidle områdets historie. Der skal ved udlæg af stier og udformningen af fællesarealer tages hensyn til havens træer. Det store bøgetræ er udpeget som særligt bevaringsværdigt. Det må derfor ikke beskæres eller fældes uden kommunens forudgående tilladelse, står der i lokalplanen.

Sorø Kommune: Vi gør intet forkert

Kommunen forstår dog ikke kritikken. Morten Olesen, chef for Teknik, Miljø og Drift i kommunen, henviser til det mailsvar, kommunen har besvaret Niels Hilkers debatindlæg med, og som Grøn Teknik har set.

Her lyder det i stedet, at en del af den fældede beplantning var på steder, hvor der var udlagt stier, regnvandshåndtering, adgangsveje og byggefelter og som derfor skulle væk alligevel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kastanietræet har jeg overvejet, men da jeg vurderer, at en bevaring af træet vil være til skade for huset, har jeg givet besked om også at fælde det. De øvrige træer på ejendommen var alle yngre træer, hvorfor jeg har vurderet, at der ikke var særlige beskyttelsesinteresser forbundet med fjernelse af dem. Selvfølgelig er det uheldigt i dyrenes yngletid, men det har ikke været praktisk muligt at gøre det anderledes af hensyn til planlægning, bevilling og ønsket om færdiggørelse i indeværende sæson, skriver Sorø Kommunes skov- og landskabsingeniør Janus Høhne i et tilbagesvar til Niels Hilker.

Det er endnu ikke kendt, hvad der skal ske med selve bygningerne på Rørstensgården.