Abonnementsartikel

En af Danmarks største aktører, når det gælder arbejde i naturen, går nu for alvor ind på markedet for kyst- og klimasikring.

Det sker med ansættelsen af projektleder Johnny Pedersen, der har beskæftiget sig med en lang række opgaver med at sikre blandt andet private og offentlige ejendomme ved både danske og udenlandske kyster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge John Iskov, divisionsdirektør hos HedeDanmark, er det et oplagt tidspunkt for HedeDanmark at rette blikket mod kyst- og klimasikringsopgaver:

Vores allerede veletablerede position som udførende entreprenør på diverse pleje- og anlægsprojekter betyder, at virksomheden har adgang til alle relevante maskiner.

Markedschef Palle Horn

HedeDanmark

- Vi oplever en stigende efterspørgsel fra både private og offentlige kunder, der på grund af blandt andet klimaforandringerne har brug for hjælp til at beskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af eksempelvis stormflod og oversvømmelser. Med nylige lempelser i lovgivningen på området har flere fået mulighed for sikre deres grunde, og det giver flere opgaver, siger han.

Grundejere skal gå forest

Han henviser til en ændring af kystbeskyttelsesloven fra 2018, som gør det nemmere og hurtigere for grundejere at søge om og få tilladelse til at sikre deres hjem mod havet - ligesom grundejere, hvis ejendom er truet af oversvømmelser eller kysterosion. i højere grad selv kan vælge, hvilken type kystsikring de gør brug af.

Markedschef Palle Horn tilføjer, at HedeDanmark i samarbejde med søsterselskabet og rådgivende ingeniørfirma Orbicon kan støtte både private og offentlige kunder gennem alle dele af kyst- og klimasikringen og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- HedeDanmarks allerede veletablerede position som udførende entreprenør på diverse pleje- og anlægsprojekter betyder, at virksomheden har adgang til alle relevante maskiner, det nødvendige udstyr og viden samt mandskab.

Mange værktøjer

Som ny projektleder sos HedeDanmark med speciale i kyst- og klimasikring ser Johnny Pedersen frem til at bringe sin omfattende erfaring med netop at beskytte sårbare områder mod øgede vandmasser i spil:

- Vi har mange forskellige værktøjer, vi kan tage i brug for at hjælpe både kommuner og borgere med at sikre sig mod oversvømmelser og erosion, som kan være ødelæggende for en privatøkonomi, vores danske naturværdier og kommunal byplanlægning. Ved kysterne kan vi blandt andet sætte ind med hård kystsikring i form af stenskråninger, høfder og diger eller blød kystsikring som sandfordringer, mens vi i forbindelse med sikring af havne kan etablere moler, forklarer han og uddyber:

- Ved store vandmængder kan havne og sejlrender også sande til, og her kan vi også hjælpe med en række løsninger, hvor vi pumper sediment fra havnen til eksempelvis et sedimentsbassin eller store kaffefilter-lignende geotubes, som afvander sedimentet, inden det køres væk. Vi har specialbyggede maskiner til rådighed, som kan arbejde ned til otte meters dybde og også er velegnede til mindre uddybningsopgaver, siger Johnny Pedersen og opfordrer alle med interesse i kyst- og klimasikring til at kontakte ham eller hans kolleger i HedeDanmark.