Abonnementsartikel

Halmen fra sidste år lader meget tilbage at ønske. Efter en uhørt varm sommer har en del ejere af halmfyringsanlæg fået nogle udfordringer at slås med. Dels har anlæggene krævet mere vedligeholdelse, dels har udbuddet af halm været lavere end normalt.

Virksomheden Linka Energy mener at have en god løsning på problemet. Den består i et "kombi-anlæg", der kan fodres med både halm og flis. Selv mindre kedler kan anvendes til fyring med forskellige brændsler.Virksomheden vil fortælle om anlægget og mulighederne på Landsskuet i Herning den 4. - 6. juli.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Håndteringen af brændslet sker i forskellige systemer. Fra det enkelte system transporteres brændslet til et fælles system, hvorfra det fyres ind i kedlen.

Som et eksempel nævner Linka Energy den svenske kyllingeopdrætter Spannarps Sätteri. I halmladen findes både gårdens halmopriver og et skraberanlæg, som anvendes, når der fyres med flis.

- Dette kombinerede halm- og flisanlæg sikrer høj brændselsfrihed og forsyningssikkerhed, meddeler Linka Energy.

Virksomheden har gennem 40 år leveret biobrændselsanlæg til kunder i hele verden. Der tilbydes i dag anlæg ned til 100 kW - også til fyring med halm.