Abonnementsartikel

- Det var lidt af en overraskelse, da jeg fandt stor slørvinge på den nye lokalitet, siger biolog Rasmus Juel fra Miljøstyrelsen, som fandt insektet i Vive Møllebæk ved Mariager Fjord i foråret.

Stor slørvinge var tidligere kendt fra flere himmerlandske vandløb, Villestrup Å, Binderup Å, Sønderup Å, men forsvandt i takt med øget forurening fra blandt andet dambrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stor slørvinge er et særligt følsomt vandløbsinsekt, der stiller meget høje krav til vandkvaliteten.

- Det er dejligt at se at bestanden er levedygtig, og at den breder sig, når vi giver den chancen med renere vand i vandløbene. Stor slørvinge er ikke nogen dygtig flyver, og det er formentlig vestenvinden, der har været medvirkende til, at den nu er ført fra Villestrup Å til Vive Møllebæk, fortæller biolog Lars Bille Hansen.

Tilbage i Himmerland var der i mange år kun en bestand i den øvre del af Lindenborg Å i Rold Skov.

Efter at have været væk i mere end halvtreds år blev Stor slørvinge i 2010 fundet i Lundgårds Bæk i Villestrup Å-systemet. I 2014 blev den fundet i selve Villestrup Å efter gennemførelsen af et større naturgenopretningsprojekt, hvor syv dambrug blev opkøbt og nedlagt.

I år er den for første gang registreret i Vive Møllebæk, som løber cirka tre kilometer øst for Villestrup Å.