Miljøstyrelsen har lavet en guide over snegle i haven, så du kan kende forskel på en voldsnegl og en vinbjergsnegl.

Hvert år får Miljøstyrelsen mange henvendelser om snegle. Det handler ofte om de invasive sneglearter dræbersnegl og plettet voldsnegl, og hvordan man kender dem fra de sneglearter, som ikke er invasive. Derfor har Miljøstyrelsen lavet en snegleguide med fokus på de mest hyppige sneglearter, man kan finde i Danmark og de arter, der nemmest forveksles med de invasive sneglearter.

Snegleguiden indeholder information om blandt andet levevis og forvekslingsmuligheder for 13 sneglearter. Derudover indeholder den en sneglenøgle, som gør det muligt at identificere en snegleart. Målgruppen for snegleguiden er alle, der har en have eller blot en interesse i at kunne skelne de invasive sneglearter fra de ikke-invasive.

Snegleguiden blev lanceret på CPH Garden i juni, hvor Miljøstyrelsen var tilstede til en snak om invasive snegle og haveplanter. Havd man ikke mulighed for at deltage på CPH Garden, er det også muligt at downloade snegleguiden her.