Også private med jordlod kan få tilskud til at plante træer og buske til gavn for vilde bier.

Tilskud til læhegn skal give flere levesteder i det åbne land til gavn for biodiversiteten. Derfor er der i 2019 afsat en pulje på 10 mio. kroner til tilskud til læhegn og småbeplantninger.

Ansøgningsfristen hos Miljøstyrelsen er 2. september 2019.

Det er et krav for at få tilskud, at man planter mange blomstrende træer og buske, der giver pollen og senere bær til glæde for insekter og fugle.

Man kan søge tilskud til læhegn og småplantninger uanset, om man har en lille jordlod eller et stort landbrugsareal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilskuddet er på 60.000 kr. pr. hektar og 15 kr. pr. meter vildthegn.