Abonnementsartikel

Da busselskabet Umove i slutningen af juni kunne fejre to-års jubilæum for indsættelse af gasbusser i Sønderborg Kommune, skete det med tilfredshed og stolthed over at have opnået alle de fastsatte miljø- og driftsmål, som Sydtrafik havde opstillet i udbuddet - så godt og vel endda. De mange Scania Citywide LE-busser har kørt på biogas med en driftssikkerhed på over 99 procent, og de fastsatte miljømål for reduktion af CO2- og partikeludslip er blevet mere end indfriet.

For godt tre år siden gik Sydtrafik i gang med at forberede et udbud på CO2-neutral busdrift i Sønderborg Kommune. Målsætningen var at gøre Sønderborgs kollektive trafik CO2-neutral længe før resten af Danmark. Efter et grundigt forarbejde og en krævende udbudsrunde stod det i efteråret 2016 klart, at Umove havde vundet udbuddet på 39 gasbusser med trafikstart i sommeren 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Umove havde vundet udbuddet med Scania Citywide LE gasbusser, som ud over at køre på certificeret biogas som noget nyt også var indrettet til at medtage fire cykler både på by- og landruterne.

- I vores udbud havde vi specificeret Scania gasbusser, fordi vi ville være sikre på, at vores busser teknisk kunne leve op til målene om miljøegenskaber og driftssikkerhed. Scania har mange års erfaring med kørsel på både natur- og biogas, og det var vigtigt for os at byde ind med en troværdig leverandør af det rullende materiel, siger Tim Valbøll, driftsdirektør i Umove.

- For at have fuld kontrol over driften tegnede vi fuld vedligeholdelses- og reparationsaftale på busserne inklusive finansiering hos Scania Danmark, så vi har fuldt overblik over driftsomkostningerne i hele udbuddets løbetid i foreløbigt 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere to år, tilføjer han.

Nye gasfyldestationer

Tankningen af gasbusserne sker på nye gasfyldestationer, som Sønderborg Kommune har investeret i henholdsvis i Ragebøl cirka seks km fra Sønderborg samt en mindre fyldestation i Nordborg cirka 25 km fra Sønderborg, hvor et mindre antal busser er stationeret. Umove har selv investeret i garagefaciliteterne på grunden i Ragebøl, som Sønderborg Kommune ejer.

- Nu har vi kørt på biogas i Sønderborg i to år. Dermed har vi i alt reduceret CO2-udslippet med 3.400 tons. Og så længe gasbusserne er i drift, reducer vi CO2-udslippet med 4,65 tons hver eneste dag fremover. Det er vi stolte af, siger Tim Valbøll.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt investerede Umove i 44 nye Scania Citywide LE-busser for at kunne garantere den driftssikkerhed, som lå i udbudsbetingelserne. Og siden trafikstarten i juni 2017 har busserne performet over målet på alle parametre.

- Siden driftsstart for to år siden har det kørt - ikke på skinner - men lige efter en snor, siger Poul Martinussen, der er driftschef for Umove Vest, hvorunder gasbusserne i Sønderborg hører.

- Chaufførerne er meget positive over at køre i Scania-busserne. Det fungerer perfekt med såkaldt slowfill-gastankning om natten, og vi har aldrig haft nedbrud på hverken tankningsanlæg eller busserne, der har medført forsinkelser i driften, fastslår han.

Poul Martinussen glæder sig desuden over, at de tidligere dieseltyverier fra de sønderborgske busser er historie, og at rutinerne med den natlige fuldtankning helt har elimineret risikoen for, at busserne kører tør ude på ruterne.

Mere økonomisk

- Ønsker man at tilgodese klimaet, er biogas aktuelt både den mest effektive og den mest økonomiske måde. Dels er omkostningerne lavere end for andre biobrændstoffer og ligeledes markant lavere end ved el-drift. Dansk produceret biogas giver reelt mere end 120 procent CO2-reduktion, og det er der ingen andre løsninger, der kan matche, siger Erik Rolvung, der er salgsdirektør for busser hos Scania Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- El-drift, som ellers opfattes som den "reneste" energiform, er jo afhængig af, hvorledes elektriciteten er produceret, og selv om Danmark er godt på vej med bæredygtig produceret elektricitet, svinger CO2-reduktionen i dag "kun" mellem 60 og 80 procent og er således lavere end ved brug af biogas. Klimaet kunne være godt tjent med, at alle investeringer blev lagt i biogaskøretøjer, som teknologien ser ud lige nu og et pænt stykke ind i fremtiden, afslutter han.