Abonnementsartikel

Fladormen med det latinske navn girardia tigrina er blevet registreret i Engelsholm Sø mellem Billund og Vejle. Fundet blev gjort af Miljøstyrelsen i forbindelse med overvågningen af naturen. Fladormen er tidligere fundet i enkelte søer på Sjælland. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Girardia tigrina stammer oprindeligt fra Amerika, men er indvandret til Europa, hvor den første gang dukkede op i Frankrig i 1925. Siden har den spredt sig til andre europæiske lande. Fladormen er sandsynligvis kommet til Danmark via Tyskland, men hvordan den så lige er kommet til Engelsholm Sø er uvist.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kom som blind passager

- Engelsholm Sø ligger øverst i Vejle Å systemet, så den er ikke kommet ad vandvejen. Sandsynligheden taler for, at den er kommet som blind passager med fugle eller menneskelig aktivitet, siger biolog Mads Ulrik Kousgaard fra Miljøstyrelsen.

Fladormen er cirka én centimeter lang med rødbrun pigmentering på ryggen og lys på bugen, med trekantet hoved med ører og ser udpræget skeløjet ud. Den er et rovdyr, som lever af andre arter af fladorme og øvrige smådyr i vandet.

- Vi fandt også de normale danske andre arter af fladorme, der normalt lever i søen, så foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at den nye indbygger udkonkurrer de andre. Den finder formentlig et naturligt leje, siger Mads Ulrik Kousgaard.

Egentligt blev den allerede registreret i 2017 i nogle faunaprøver af smådyr fra søernes bredzone. Men dengang blev den bestemt ud fra en spritkonserveret prøve, som vanskeliggør en nøjagtig artsbestemmelse. Så her i juni tog Miljøstyrelsen igen på jagt, og det lykkedes at bestemme fladormen ud fra levende individer.

Kan være i andre søer

Det er muligt, at den også allerede findes i andre søer i Jylland, da udtagning af bunddyr er en aktivitet, der er forholdsvis ny i overvågningsprogrammet, og at der derfor kun er undersøgt et lille antal søer på nuværende tidspunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indsamling af bundfaunaprøver i bredzonen skal bruges i vandområdeplanerne, hvor man blandt andet ved hjælp smådyrene kan beskrive søernes økologiske tilstand, på samme måde som man anvender alger, undervandsplanter og fisk.

For god orden skyld understreger Miljøstyrelsen, at fladormen giardina tigrina ikke har noget ikke noget at gøre med den sygdomsfremkaldende tarmparasit giardia lamblia.