Abonnementsartikel

Så er der 17 nye invasive arter, som vi skal holde øje med i Danmark. To af dem er særligt relevante, idet de allerede forekommer her. Det drejer sig om den farverige fisk solaborre og det kinesiske træ skyrækker.

EU-medlemslandene er nu blevet enige om at udvide listen over invasive arter med yderligere 17 dyr og planter. Når en art kommer på listen, så bliver den omfattet af en række forbud mod bl.a. salg, udveksling, udsætning, avl og transport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Listen trådte i kraft torsdag den 15. august 2019 og blev opdateret med 13 plantearter og fire dyrearter, dog findes kun to af arterne i Danmark. Det drejer sig om træet skyrækker (Ailanthus altissima) og fisken solaborre (Lepomis gibbosus), og de er også de arter på listen, som forekommer i flest EU-medlemslande.

Tidligere akvariefisk

Solaborren blev første gang observeret i naturen i Danmark 1980'erne og kan nu findes sporadisk, i søer og vandhuller, i hele landet. Solaborre er solgt som akvarie- og havedamsfisk, men den er også sat ud i naturen til biologisk bekæmpelse af karpelus. Hvis arten når store tætheder, kan den påvirke bestanden af byttedyr og hjemmehørende arter med samme fødevalg.

Første EU-liste trådte i kraft i august 2016 med 37 arter og blev opdateret et år efter i 2017 med 12 arter. Der blev ikke foretaget en opdatering i 2018, men listen opdateres altså nu med de 17 arter.

EU-listen er resultatet af en aftale mellem EU-landene, der skal forhindre, at særligt skadelige invasive dyr og planter spreder sig og udkonkurrerer oprindelige arter. Når arterne kommer på listen bliver de omfattet af forbud mod bl.a. salg, import og avl. For at en art kan komme på EU-listen, må arten ikke være hjemmehørende nogle steder i Europa, og arten skal kunne optræde invasivt i minimum to medlemslande. At optage en art på EU-listen skal effektivt kunne stoppe eller begrænse spredningen af arten i Europa og mindske dens påvirkning i naturen.

Ny fugl på listen

Ud over de to arter som allerede forekommer i Danmark, vurderes der at være tre andre arter, der har mulighed for at etablere sig i Danmark. En af disse arter er den newzealandske fladorm (Arthurdendyus triangulates), som er introduceret til blandt andet Storbritannien, Irland, Færøerne og Island. Hvis arten spredes til Danmark, kan den blandet andet være en trussel mod hjemmehørende regnormarter, som i mange habitater spiller en vigtig rolle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De to andre arter er purpur pampasgræs (Cortaderia jubata) og kinesisk buskkløver (Lespedeza juncea sericea), som endnu ikke forekommer i EU.

Derudover kommer fuglen almindelig mynah, på listen. Det betyder, at såfremt man holdt dyret inden listens ikrafttræden, kan man fortsat holde fuglen til dens naturlige død. Dyret må ikke have mulighed for at reproducere sig eller undslippe. Hvis man har et kæledyr omfattet af EU-listen, og man ikke længere kan varetage det, kan det afleveres til de organisationer, som Miljøstyrelsen har en håndteringsaftale med.