Abonnementsartikel

Der er kommet flere plantearter i Danmark siden 1800-tallet. Udviklingen har dog ikke gavnet de sjældne, hjemmehørerende. I stedet har danskernes haveplanter forvildet sig ud i naturen. Det beretter Danmarks Naturfredningsforening om.

En ny rapport fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, der er blevet udgivet i det internationale tidsskrift Ecology Letters dokumenterer forandringerne i den danske natur. Forskere har set på ændringerne i floraen i forskellige dele af Danmark fra 1800-tallet til i dag. Deres arbejde munder blandt andet ud i følgende konklusioner: Vegetationen er blevet mere ensformig. Eller sagt med lektor Hans Henrik Bruuns ord:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er lidt som med egnsretter og burgerrestauranter. Hver egn havde sin korte liste med særlige egnsretter; nu kan man få en noget længere menu med fastfood at vælge fra, men den er bare ens overalt i landet og i verden, siger han.

Naturen i tal

I deres feltarbejde har forskerne sammenlignet 14 regionale florafortegnelser, der udkom i perioden 1857-1883, med den seneste opgørelse over floraen i den danske natur. Sammenligningen afslører, at knap halvdelen af oprindelige arter er gået tilbage.

Atlasundersøgerlser, kortlægningen, af Danmarks flora og fauna er med til at give forskere, myndigheder og naturinteresserede langt bedre overblik over, hvilke ændringer der er sket. Atlas Flora Danica-undersøgelsen af Dansk Botanisk forening estimerer at: 44 procent af de oprindeligt hjemmehørende arter er gået tilbage, 26 procent af de oprindeligt hjemmehørende arter er gået frem og 30 procent af de oprindeligt hjemmehørende arter er uændrede.