Skoven udvides for at beskytte områdets drikkevand og give bedre muligheder for oplevelser i det fri.

For 25 år siden blev de første træer plantet i True Skov ved Aarhus. Statsskoven har siden vokset sig større, og nu får den yderligere vokseværk. Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand købt et nyt areal, der i foråret 2020 skal plantes til med 100.000 træer. Med udvidelsen vokser True Skov fra 446 hektar til 515 hektar. Dermed bliver skoven større end Aarhus' gamle bykerne indenfor Ringgaden.

- Skoven er en garanti for, at der bliver passet godt på vores drikkevand. Som et andet kinderæg giver den også nye muligheder for mere natur, spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor. Samtidig trækker skovrejsning klimaregnskabet i den rigtige retning, fordi træerne optager CO2, mens de vokser. Der er mange gode grunde til, at vi skal have meget mere skov i Danmark, og jeg er glad for at kunne tage hul på udvidelsen af True Skov, siger miljøminister Lea Wermelin.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune finansierer 75 procent af arealkøbet, mens Naturstyrelsen finansierer resten og står for etablering af skoven.

Mere skov på vej

Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand har i knap 30 år samarbejdet om at få mere skov i Aarhus. Skovarealet i kommunen er siden 1990 vokset fra cirka fem procent til omkring 11 procent. Sidste år indgik partnerne en ny samarbejdsaftale om at rejse omkring 550 hektar ny skov, og udvidelsen af True Skov sker som led i den aftale.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den nye aftale om skovrejsning vil på sigt medvirke til, at True Skov bliver en del af det største sammenhængende skov- og naturområde i byens historie.

- Det her handler om 100.000 træer, men det handler også om meget mere. True Skov er en vigtig del af Aarhus Kommunes strategi om mere skov til grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og som bidrag til vores mål om CO2-neutralitet i 2030 - og så er True skov mere end noget andet borgernes bynære skov, hvor alle har haft mulighed for at komme med input, så skoven også kan blive et aktiv i forhold til friluftsliv, folkesundhed og den grønne byudvikling i Aarhus. På den baggrund vil jeg også rose Miljø- og fødevareministeriet for samarbejdet med Aarhus Kommune omkring skovrejsning, som viser, hvor langt vi i fællesskab kan nå, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

Skovens naboer og kommende brugere har haft mulighed for at komme med input til indretningen af det nye område i True Skov, og planlægningen bliver afsluttet i sensommeren og præsenteret på et offentligt møde.