Abonnementsartikel

Menneskets pres på naturen betyder blandt andet, at dyrearter mister levesteder, og at deres fødegrundlag forringes. Ikke mindst insekterne er udfordret. I denne forbindelse er honningbien den måske mest omtalte art.

- I vinteren 2016-17 mistede vi omkring 20 procent af de cirka 100.000 honningbifamilier vi har i Danmark. Det var næsten dobbelt så meget som det normale tab i løbet af en vinter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Honningbien er den mest almindelige art, men i Danmark har vi gennem tiderne observeret cirka 290 forskellige biarter. 20 procent af disse har vi ikke set de seneste 20 år, og cirka 25 af arterne frygtes at være uddøde i dag.

Det fortæller Rune Havgaard Sørensen fra Danmarks Biavlerforening (DBF). Og det er blandt andet på denne baggrund, at DBF gennem de seneste mange år har arbejdet på at forbedre biernes levevilkår i Danmark.

Få haven registreret

Et relativt nyt tiltag er, at DBF tilbyder registrering af såkaldt bivenlige områder. Med områder menes haver, skove, golfbaner, kommunale arealer og virksomheders udenomsarealer.

Man ansøger DBF om at få et område registreret og godkendt, hvorefter man får et diplom. Dette kan suppleres med et skilt, der kan sættes op ved området. På denne måde kan grundejeren fortælle forbipasserende, at her er der et område, der lever op til en række bestemte krav. Når disse er opfyldt, vil det fremme artsdiversiteten og dermed også biernes trivsel.

- Skiltene kan man købe som supplement til diplomet, men der er god interesse for dem. Vi sender et par stykker ud hver dag. Når skiltene er kommet op, kan de måske også være til inspiration for andre, siger Rune Havgaard Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indtil nu er der registreret 200 bivenlige områder, hvoraf de 150 er private haver. De 13 er kommuner, og de 8 er golfbaner. Resten tegnes af skove samt landbrug og andre virksomheder.

Følg tre gode råd

Uanset om man lader sig registrere eller ej kan man følge biavlerforeningens tre gode råd:

1. Vælg planter som er bivenlige. Det vil sige planter, som kan forsyne bierne med gode mængder af nektar og pollen.

2. Vent med at klippe og beskære planter, til de er afblomstret.

3. Skab gode leve- og ynglesteder til bierne. Det vil sige bunker af sten og kvas samt områder med bar jord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nogle vil måske mene, at en bivenlig have i sagens natur bliver uplejet og rodet at se på. Men her er Rune Havgaard Sørensen uenig:

- Det kan handle om noget så simpelt som ikke at slå græsset helt så tit, men vente lidt til bellis og mælkebøtter har sat blomst. Og så kan man gøre en forskel ved at vente med at klippe ligusteren til efter sankthans. Er man derimod lidt for ivrig med hækkesaksen og plæneklipperen kommer haven let til at ligne en 'grøn ørken', og det er egentlig blot det, man skal undgå.

Desuden findes der en lang række dekorative planter, som er bivenlige. Der er løg, knolde, stauder, krydderurter, buske og træer, som er både smukke at se på og nyttige at have.

Mange kan avle bier

Endelig vil Rune Havgaard Sørensen gerne slå et slag for den private biavl.

- Det er en rigtig spændende hobby, og det er let at komme i gang. Et bistade kan stå på en naturgrund, i en parcelhushave eller på taget af en etageejendom inde i byen. Der er næsten ingen begrænsninger, siger han.