Abonnementsartikel

Dyrkede marker bliver nu til et stort vådområde ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune. Her går Naturstyrelsen i gang med et knap 240 hektar stort naturprojekt, der skal omdanne landbrugsmarker til våde enge, der udleder færre drivhusgasser og opsamler kvælstof fra de omkringliggende marker.

- Øbjerg er kendetegnet ved at være et lavbundsområde med et høj grundvandsspejl. Dyrkning af jorden har hidtil været muligt, fordi arealerne er drænede. Nu vil vi gerne hæve grundvandsspejlet igen ved at afbryde dræningen. Det betyder, at landskabet igen bliver en mosaik af våde og tørre pletter. Det er en gevinst for klimaet såvel som planter og dyr, der nu kan se frem til et stort sammenhængende naturområde, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Første skridt i processen har været at informere alle lodsejere om planerne. Næste skridt er en omfattende jordfordeling, som Landbrugsstyrelsen står for.

Konkret forventer Naturstyrelsen at kunne gå i gang med at hæve vandstanden i området ved at lukke grøfter og dræn i løbet af foråret 2021.

Tosidet effekt

Når vandstanden bliver højere og man stopper med at dyrke området, tilfører det mindre ilt til jorden. Det giver en klimaeffekt, da nedbrydningen af jordens organiske indhold på den måde sker langsommere eller stopper helt. Det betyder i sidste ende, at området udleder færre drivhusgasser.

Lavbundsprojektet ved Øbjerg forventes at reducere drivhusgasser med 3.742 ton kuldioxid årligt.

Samtidig har lavbundsprojektet den sidegevinst, at den forhøjede vandstand på området tilbageholder kvælstof, og dermed næringsstoffer, fra de omkringliggende marker. Når næringsstofferne bliver tilbageholdt ender der mindre i de nærliggende bække, der dækker Kløjning-Øbjerg Bæk, N20AA, Nørrehede Bæk og Vestereng Bæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den forventede kvælstofreduktion er i alt på 15,7 ton kvælstof årligt.

Hele projektområdet ved Øbjerg bliver i fremtiden et naturområde, hvor der ikke må pløjes, gødes eller sprøjtes.