Abonnementsartikel

Når Naturkraft åbner i juni 2020 kan de besøgende forvente sig en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Men udover at formidle om især den vestjyske natur, hvordan mennesket har påvirket naturen og give adgang til at opleve Vestjylland i komprimeret form, så arbejder Naturkraft også på andre projekter i den offentligt tilgængelige del af området. Et af projekterne skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier.

- Med dette projekt ønsker vi at udvikle det tidligere landbrugsareal til et område med meget mere biologisk variation og dermed nye levesteder for dyr og planter. Sammen med Naturkraft-parken vil den rekreative værdi blive hævet betydeligt, fortæller Jørgen Lund Møller, der er formidlings- og oplevelseschef i Naturkraft.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Målgruppen er de truede insektbestande i sig selv og dermed også de økosystemtjenester, de leverer - altså naturen selv. Men derudover er ambitionen også, at det skal være et sted at gå på opdagelse for især børn og unge samt skoleelever i forbindelse med Naturkrafts skoletjeneste.

Hedeselskabet har valgt at støtte projektet med 300.000 kroner, og udviklingen om projektet sker i samarbejde med Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark, som også har tilplantet selve besøgsområdet.

- Naturkraft bliver en helt speciel oplevelse, som sætter fokus på naturformidling, der er så vigtig i disse år. Naturen er på mange måder under pres, og derfor er vores kendskab og relation til naturen helt afgørende. Det er svært at passe på noget, man ikke kender. Naturkraft påtager sig en alvorlig formidling men med en legende tilgang. Derudover arbejder de også på projekter, som ikke er direkte målrettet de besøgende, men som handler om at passe på naturen. Det ville vi gerne støtte, siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet og fortsætter:

- Projektet i sig selv skaber en stor værdi, men at der også er fokus på formidling til skolebørn, har vi også lagt vægt på. Mange undersøgelser peger på, at børn opholder sig mindre i naturen end tidligere, og det er en ganske afgørende kurve at få knækket.

Det samlede projekt omfatter skovrejsning, etablering af vådområder, blomsterenge, vilde græsområder og formidlingsaktiviteter, og Hedeselskabet støtter etablering af skovbryn og læbælter. Projektet bliver etableret hen over vinteren og foråret og vokser til i det følgende års tid.