Abonnementsartikel

Så mange spættede sæler skønner forskere, at der findes lige nu i Vadehavets danske-, tyske- og hollandske havområder.

Det viser den seneste tælling af spættede sæler i Vadehavet udført i august som led i det trilaterale samarbejde om Vadehavet mellem Danmark, Tyskland og Holland.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det går virkelig godt for den spættede sæl i Vadehavet. Bestanden er blandt andet hjulpet på vej af, at lovgivning og forvaltning sigter mod at give sælerne ro i yngleperioden og under pelsfældningen, både hvad angår færdsel til fods og sejlads, siger kontorchef Martin Petersen fra Miljøstyrelsen.

Antallet af spættede sæler er nogle hundrede større end sidste år og dermed det højeste, siden tællingerne begyndte i 1975. Antallet af sælunger var også det højeste, der er registreret. I den danske del af Vadehavet blev der talt i alt 919 sælunger af arten spættet sæl. Det er 64 procent flere end året før.

Store udsving i bestanden

Sælbestanden er kendt for at kunne udvise store udsving.

Spættet sæl har været ramt af sælpest i 1988 og 2002 og influenza virus i 2014. Da bestanden var længst nede i 1975 var den under 5000 individer. Sælbestanden har også været trængt tilbage af menneskelige aktiviteter som færdsel og længere tilbage i tiden ved utilsigtet bifangst i forbindelse med fiskeri med garn.

Spættet sæl og gråsæler er beskyttet igennem en trilateral sælforvaltningsplan for Vadehavet. Planen indgår i den nationale danske sælforvaltningsplan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tællingerne af sælerne gennemføres to gange om året fra fly med deltagelse af Danmark, Tyskland og Holland.