Abonnementsartikel

Insekter, herunder bier og andre bestøvere, er under et massivt pres. I hele Europa er bestøverne i tilbagegang, og i Tyskland alene er biomassen af flyvende insekter i naturområder faldet med hele 75 procent på 27 år.

- Vi står i en biodiversitetskrise, og det kan få helt uoverskuelige konsekvenser, hvis nedgangen af insekter fortsætter. Bier og andre bestøvere er helt afgørende for bestøvning af vilde planter, for vores landbrugsproduktion og som fødegrundlag for blandt andet fugle. Vi skal have en bestøverstrategi, så vi får en samlet plan for beskyttelsen af Danmarks bier og andre bestøvere, siger miljøminister Lea Wermelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfasning af neonikotinoider

Miljøministeren griber nu også ind overfor det udskældte sprøjtemiddel neonikotinoider. Stoffet er kendt for at svække biers orienteringssans, så de ikke kan finde hjem til boet.

- Vi skal passe bedre på vores bier. Derfor er det regeringens klare ambition, at neonikotinoiderne skal udfases i Danmark. Jeg har besluttet at forbyde stoffet både til golfbaner og potteplanter i gartnerier, og så får roebranchen nu et år til at afprøve alternativer, under skærpede vilkår, siger Lea Wermelin.

Socialdemokratiet sagde allerede inden folketingsvalget, at de ville stramme dispensationspraksis for de såkaldte neonikotinoider. Det gennemfører miljøministeren nu med følgende beslutning: brugen af stofferne forbydes helt på golfbaner, godkendelsen til potteplanter i gartnerier bliver trukket tilbage, roebranchen skal det næste år finde alternativer, der kan erstatte neonikotinoider, der opstilles krav om, at der ikke dyrkes bi-attraktive afgrøder i to år efter roerne fremfor som hidtil et år efter udsåning af bejdsede roefrø og der skal endvidere som minimum være en meter afstand til tilstødende marker, læhegn med videre og dispensationen gives kun til specifikke virksomheder med bejdseanlæg, og pågældende virksomheder skal dokumentere, hvordan de bortskaffer spildevand og sikrer, at der ikke sker udledning til miljøet.

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men med en række dispensationsmuligheder i den europæiske regulering.

Forberedelsen af en national bestøverstrategi vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.