Abonnementsartikel

Selv om rynket rose, der også er kendt som hybenrosen, ser uskyldig ud, er den en af de mest udbredte invasive arter, vi har i Danmark. Den tager pladsen fra hjemmehørende kystplanter som klitrose og strandsnerler og gør terrænet ufremkommeligt for mange dyr og planter.

Efter seks års kamp mod det stikkende rosenkrat er det endelig lykkes Naturstyrelsen, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune i fællesskab at give den sårbare klitnatur mere plads. Samlet set er der fjernet 42 hektar rynket rose på en omkring 30 km lang kyststrækning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da vi gik i gang med projektet var hybenrosens udbredelse langs vestkysten ude af kontrol. Vi har afprøvet mange forskellige metoder for at finde den mest effektive, og vi kan flere steder se lovende resultater af især nedgravning og tildækning af buskene, ligesom brug af en biorotor, hvor planten bliver revet op med rode, også ser ud til at virke, siger Uffe Strandby, projektleder i Naturstyrelsen.

Får, geder og kreaturer har også deltaget i bekæmpelsen af hybenrosen ved at spise buskene.

Flere levesteder til markfirben

Flere planter omkring Thy er gået frem som følge af bekæmpelsen af rynket rose. Det gælder blandt andre den vilde krydderurt skotsk lostilk, der har fordoblet sin udbredelse i løbet af projektperioden, og den lille urt med de hvide blomster strand-snerlen, som kun lever langs den jyske vestkyst.

Det fredede markfirben, der er gået betydeligt tilbage de seneste 100 år, har også fået forbedret sine levemuligheder. Markfirben foretrækker åbne områder med løs, gerne sandet jord. Før indsatsen var 25 procent af projektområdet egnet for markfirben. Efter bekæmpelsen af den stikkende rosenbusk er det tal steget til 50 procent.

- Rynket rose er en robust og aggressiv plante, så det kræver et langvarigt og stædigt fokus at holde den i skak. EU-projektet har givet os langt større viden om udbredelsen af rynket rose og fordele og ulemper ved forskellige bekæmpelsesmetoder. Dem har vi samlet i en form for håndbog, som vi fremover vil bruge aktivt i vores forvaltning af naturen og som også kan bruges af kommuner og andre lande, der kæmper med den invasive plante, siger Uffe Strandby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekæmpelsen af rynket rose er en del af EU-LIFE projektet sårbar natur langs Vestkysten, der har gjort brug af flere indsatser til naturgenopretning. Der er blandt andet skabt cirka 300 hektar flere vådområder og etableret seks fugleøer til jordrugende fugle som terner og klyder. Derudover er en stor parabelklit på næsten 100 hektar i Husby Klitplantage blevet ryddet for træer.