Flere ege- og bøgetræer, skovmoser og lysninger. Et døgn i december 1999 forandrede de danske statsskove for altid.

Den 3. december 1999 om aftenen strøg en ødelæggende orkan hen over landet. Orkanen var den kraftigste nogensinde målt i Danmark, og træerne i mange danske skove væltede som tændstikker.

I statens skove væltede der flere millioner nåletræer. Det gik især hårdt ud over skovene i Sydvestjylland, hvor store områder med nåletræer blev fældet helt af orkanen. I år er det 20 år siden, og skovene ser i dag meget anderledes ud. På landsplan er der kommet ca. 30 procent flere løvtræer i statsskovene siden 1999. Og ser man alene på ti af de skove i Sydvestjylland, der var blandt de hårdest ramte statsskove, er der kommet dobbelt så mange løvtræer.

- Orkanens ødelæggelser kom i første omgang som et stort chok, men det blev også en øjenåbner for måden at forvalte statsskovene på herhjemme. I stedet for at genplante store plantager med lige rækker af nåletræer, gjorde vi skovene mere varierede med flere løvtræer som eg og bøg. En varieret skov står bedre fast i storm, men er også sjovere at gå en tur i, og med tiden vil den få langt flere vilde dyr og planter tilknyttet, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Kæmpe oprydning

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I de sydvestjyske skove førte orkanen i første omgang til et kæmpe oprydningsarbejde. Herefter fulgte et par år, hvor der blev plantet 4,4 millioner nye træer. I samtlige af statens skovområder er der plantet minimum tre forskellige træarter alt efter jordbund og klima på stedet, ligesom der er skabt mange flere vådområder og lysninger i skovene med græsende dyr.

En del af de knækkede træer er også blevet stående i skovene og er langsomt gået i forfald til glæde for en lang række svampe, insekter og fugle. Flere steder har man ladet områder springe i skov af sig selv.

- Stormfaldet banede vejen for en hurtig overgang til det, vi i dag kalder naturnær skovdrift. Nu arbejder vi målrettet med at få mere variation i skoven og lade naturen gøre en større del af arbejdet selv. At ændre på skoven kræver generelt stor tålmodighed, og det er ret unikt, at vi har opnået så store forandringer på så kort tid. Det var aldrig sket uden hjælp fra orkanen, siger Mads Jensen.