Abonnementsartikel

Det kræver hurtig handling, hvis EU skal nå sine egne mål på natur- og miljøområdet inden 2030. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kravet om hurtig handling fremgår af den netop offentliggjorte rapport om miljøets tilstand fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er et EU-agentur, som har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Rapporten er den hidtil mest omfattende vurdering af miljøet i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den generelle miljøudvikling i Europa er ikke forbedret siden sidste rapport om miljøets tilstand i 2015. Der mangler især fremskridt, når det kommer til beskyttelse og bevarelse af den europæiske biodiversitet og natur.

I rapporten opfordres de europæiske lande, ledere og politiske beslutningstagere til at fremskynde og øge indsatsen for at bringe Europa tilbage på rette spor, og undgå uoprettelige forandringer og skader.

Miljøtilstanden er forværret

Europa har gjort vigtige fremskridt inden for ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Men den seneste udvikling peger på, at tempoet i fremskridtet er aftagende inden for visse områder, f.eks. drivhusgasudledninger, industriemissioner, affaldsproduktion, energieffektivitet og andelen af vedvarende energi.

Det nuværende tempo vil ikke være tilstrækkeligt til at nå klima- og energimålene for 2030 og 2050.

Syv indsatser

Rapporten beskriver syv nøgleområder, hvor der er behov for en stærk indsats for at få Europa tilbage på rette spor og nå målene og ambitionerne for 2030 og 2050:

Artiklen fortsætter efter annoncen

1. Realiser de eksisterende miljøpolitikkers uudnyttede potentiale.

2. Accepter bæredygtighed som grundlag for udformningen af politikker.

3. Gå forrest i den internationale indsats for bæredygtighed.

4. Frem innovation i hele samfundet.

5. Opskaler investeringer og nyorientere finanssektoren med henblik på at støtte bæredygtige projekter og virksomheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

6. Styr risici og skab en socialt retfærdig omstilling.

7. Opbyg mere viden og knowhow.