Abonnementsartikel

Var man i sommers på tur ud i det danske landskab, vil man måske have bemærket, at der i år var særligt mange blomster på markerne. De farverige blomsterstriber og brakmarker er ikke kun flotte at kigge på, men skaber også større variation i det dyrkede landskab og giver humlebier, sommerfugle og andre insekter et sted, hvor de kan yngle, indsamle pollen og nektar. Læser man Landbrugsstyrelsens statistik over, hvor stort et areal der i 2019 er blevet sået blomster på i Danmark, viser det sig, at der fra 2017 til 2019 er sket en stigning på 60 procent.

- Vi kan se, at blomsterstriber og blomsterbrak er blevet meget populære redskaber, som landmændene bruger, når de vil gøre en ekstra indsats for insekterne. Siden 2017 er det samlede areal med blomstermarker steget 60 procent, hvilket betyder, at der i år er sået blomster på 2071 hektar. Det svarer til et område lidt mindre end Anholt, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Peter Byrial Dalsgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større naturværdi

At der er kommet flere blomstermarker falder sammen med, at reglerne for blomsterbrak i år er blevet lempet, sådan at der ikke længere stilles krav til, at landmændene årligt skal slå deres blomstermarker. Det betyder, at der kun er krav om slåning af arealet hvert andet år på blomstermarkerne, hvilket er en stor gevinst for insekterne.

- Selvom blomstermarkerne om sommeren summer af liv, når insekterne bruger dem til at indsamle pollen og nektar, har de faktisk en lige så vigtig funktion resten af året, hvor bierne og sommerfugle bruger dem til yngle- og overvintringssteder. Derfor giver de nye regler rigtig god mening, da insekterne får en chance for at udvikle sig og overleve, siger Peter Byrial Dalsgaard.

Vil man have størst mulig naturværdi ud af sine blomstermarker, er der en række tiltag, man som landmand kan gøre brug af for at skabe bedre rammer for insekterne. Det er for eksempel en god idé at lave en rotationsordning, hvor der kun omlægges en mindre del af blomstermarkerne, sådan at der altid bevares et område, hvor dyr og planter får lov at overleve. Samtidig er det gavnligt for insekterne, hvis der sås en frøblanding, der indeholder flere forskellige pollen- og nektarrige plantearter. En stor variation af planter er nemlig med til at fremme diodiversiteten på marken, hvilket danner grundlaget for en større diversitet af insekter.