Abonnementsartikel

Der er kommet mange helt nye arter på CITES-listen, og flere arter, der allerede var på listen har fået en strengere beskyttelse. Enkelte arter har oplevet fremgang og har derfor fået en lempeligere beskyttelse.

- Det gælder om at spidse ører, hvis man for eksempel importerer jagttrofæer eller holder hobbydyr som agamer, gekkoer, salamandre eller skildpadder. Ellers kan man nemt komme til at overtræde CITES-reglerne, siger biolog Elin Pitter fra Miljøstyrelsen, der er myndighed for CITES-konventionens overholdelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

CITES er en international konvention, der regulerer handel med truede arter. Hvert tredje år mødes de cirka 183 medlemslande. Landene foretager ændringer i CITES listerne med udgangspunkt i arternes bevaringsstatus og den internationale handels indflydelse på bestandene.

Nemmere at handle

En lang række arter har ændret status på CITES-listen, så de nu har fået en stregerne beskyttelse. Det kan betyde, at der nu kræves certifikat, hvis man vil handle med arterne inden for EU .

Nogle få arter har fået det bedre ogr beskyttelsen er derfor lempet, og det kan betyde, at de bliver nemmere at handle Ingen arter er blevet helt fjernet fra CITES-listerne.

Der er også en række produkter, der nu er blevet undtaget fra CITES reglerne. Det gælder for eksempel færdige produkter af palisanderarter på liste II. Det betyder, at det nu er meget nemmere at handle med musikinstrumenter og møbler af palisander, da det ikke længere kræver CITES tilladelser for genstande under 10 kilo. For genstande fremstillet af riopalisander kræves stadig altid tilladelse eller certifikat.

Der er sket ændringer inden for følgende artsgrupper: pattedyr, krybdyr, hajer, guitarfisk, søpølser, sommerfugle, edderkopper og planter, herunder en række træarter.