Abonnementsartikel

Igen i år kan langt flere danskere glæde sig til, at streamingen af tv-serier ikke hakker, og at de kan få adgang til selv de mest datakrævende tjenester. Hele 115 projekter landet over har nemlig fået tilskud fra årets bredbåndspulje.

- Det er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vi kan bo og arbejde i hele landet, og her spiller de digitale motorveje en stadig større rolle. Derfor er jeg glad for, at vi med bredbåndspuljen kan hjælpe endnu flere med at få adgang til hurtigt net, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfordrende projekter

Projekterne, der har fået tilskud fra dette års pulje, fordeler sig på 36 kommuner. Hovedparten af projekterne ligger vest for Storebælt. Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse er højere end tidligere år. Det skyldes ikke mindst, at antallet af adresser, der ikke har adgang til hurtigt bredbånd, bliver stadig færre. Den kommercielle udrulning står for størstedelen af tilslutningerne, men hertil kommer de godt 12.000 adresser, som tidligere har modtaget tilskud fra Bredbåndspuljen. De projekter, der søger om tilskud i år, er derfor mindre end tidligere, og der er behov for et højere tilskud til den enkelte adresse.

- Som led i Finansloven har vi fundet 100 mio. kr. til næste års bredbåndspulje. Men efterhånden som antallet af tilskudsberettigede adresser falder, må vi i teleforligskredsen drøfte, hvordan vi løser den udfordring, der er med de sidste og mere spredte adresser. Andre modeller end bredbåndspuljen kan komme i spil, siger Dan Jørgensen