Abonnementsartikel

Uddannelsen til Skov- og naturtekniker er mere aktuel end nogensinde, når man ser på de opgaver, der skal løses i den nære fremtid, uanset om det drejer sig om afhjælpning af klimaudfordringer via træproduktion eller medvirken til løsning af biodiversitetskrisen, fortæller Rasmus Brodersen, uddannelseschef, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).

Skovskolen har i samarbejde med det faglige udvalg med repræsentanter fra 3F og GLSA, Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, ændret på uddannelsens struktur og vil i den forbindelse fremover give eleverne mulighed for at specialisere sig som henholdsvis skov- og naturplejer, arborist (red. træplejer), skovbrugsmaskinfører eller biotop- og vildtplejer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette skulle gerne afspejle erhvervets øgede specialisering og dermed øge mulighederne for indgåelse af uddannelsesaftaler, fortæller uddannelseschefen.

- Virksomhederne skal, i langt højere grad end tidligere, bakke uddannelsen op med flere praktikpladser, Rasmus Brodersen, uddannelseschef, Skovskolen.

Som følge af trepartsforhandlingerne i 2016 har flere erhvervsuddannelser fået adgangsbegrænsning, herunder skov- og naturteknikeruddannelsen.

- Arbejdsmarkedets parter og vores politikere vil gerne forsøge at styre unge menneskers uddannelsesvalg i en retning, hvor der er flest praktikpladser og jobmuligheder. Og det giver da også god mening. Konkret giver det bare skov- og naturteknikeruddannelsen en stor udfordring, da begrænsningen betyder, at alle elever skal have en praktikplads for at komme i gang med uddannelsen, siger Rasmus Brodersen.

Frit optag

Indtil 2018 har uddannelsen haft frit optag. Skovskolen har oplevet en enorm søgning i årene indtil da, og det har resulteret i en meget stor skolepraktik, da der ikke har været praktikpladser til alle. Det har også resulteret i, at mange praktikværter har været tilbøjelige til at vente med at indgå uddannelsesaftaler, til eleverne var godt i gang med uddannelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal nu over de næste år have fundet et leje, hvor vi uddanner de elever, der er praktikpladser til i sektoren. Her skal vi samarbejde langt mere med erhvervet, end vi har haft for vane. Skovskolen ønsker naturligvis at fortsætte med at drive en bæredygtig skov - og naturteknikeruddannelse, hvor vi kan fastholde og udvikle en høj og relevant faglighed. Og vi kan da godt blive bekymrede for uddannelsens fremtid, når der sker så store forandringer, som det nu er tilfældet. For hvis det bliver for besværligt for de unge mennesker at finde den praktikplads, der er nødvendig for, at de overhovedet kan starte på uddannelsen, risikerer vi, at de helt vælger skov- og naturteknikerfaget fra, siger uddannelseschefen.

- Det betyder, at virksomhederne i langt højere grad end tidligere skal bakke uddannelsen op. Der skal simpelthen oprettes praktikpladser de steder, hvor det er muligt. Det er den eneste måde, vi kan bevare og udvikle en bæredygtig og fagligt relevant uddannelse og dermed sikre faglært arbejdskraft i fremtiden, siger Rasmus Brodersen, uddannelseschef.

Skovskole i Jylland

Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland har ind til nu været det eneste sted i landet, hvor man kan læse til skov- og landskabsingeniør - også selv om Skovskolen faktisk har en afdeling i Auning på Djursland. Den har i stedet været forbeholdt erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker og naturrettede AMU-kurser.

Men fra studiestart 2020 kommer skolen også til Jylland. Skovskolen har netop fået godkendt, at 35 nye studerende om året kan starte på uddannelsen på Djursland. Dermed kan elever allerede fra foråret 2020 søge ind på skolen i Jylland.

- Vi vil dublere den nuværende skov- og landskabsingeniøruddannelse. Dermed får alle studerende, uanset studiested, en mellemlederuddannelse, hvor de lærer om både løvtræ og nåletræ, om produktionsskovbrug og natur, biodiversitet, friluftsliv og alt det andet, uddannelsen indeholder, fortæller uddannelseschefen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gode jobmuligheder

Der bliver med andre ord flere færdiguddannede skov-og landskabsingeniører. Og er der så jobs til dem? Det har Skovskolen nøje undersøgt, ja faktisk kan man slet ikke få en godkendelse om flere studiepladser, hvis der ikke er gode jobudsigter, fortæller uddannelseslederen.

De ekstra studerende på Skovskolen i Auning giver behov for flere bygninger. Der skal derfor opføres tre nye undervisningslokaler, og der skal bygges kollegieværelser.

- Vi har allerede i dag værelser til eleverne på erhvervsuddannelsen og til AMU-kursister, men vi giver en garanti for kollegieplads til de skov- og landskabsingeniørstuderende, fortæller uddannelseschefen.