Abonnementsartikel

Skov er ikke bare skov - for der er ikke sammenhæng mellem øget biodiversitet og CO2-reduktion. Man kan nemlig ikke få begge dele med den samme type skov, forklarer Palle Madsen, der er selvstændig skovekspert i virksomheden InNovaSilva.

Han taler på Vidensdage hos DM&E, og kernen i hans oplæg handler om, at skoventreprenørerne skal blive bedre til at forklare, hvordan bæredygtig skovdrift er en forudsætning for en reduktion af CO-udledningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er rigtig mange mennesker, som bruger et stignede antal ressourcer. Derfor er vi nødt til at gå mere bæredygtige veje - og her er skovdriften lige nu det bedste værktøj, vi har, til at komme klimaet til undsætning, siger han.

Skovdrift er lige nu det bedste værktøj, vi har, til at komme klimaet til undsætning.

Skovekspert Palle Madsen

InNovaSilva

Hr. og fru Jensen skal vide mere

Palle Madsen har i selskab med tre andre træ-mænd udgivet bogen "Klimaskoven", som også er blevet beskrevet af Grønteknik. Her argumenterer han også for mere intensiv skovdrift - hvor man godt nok friholder arealer til urørt skov, men hvor man tænker skovdrift mere som landbrug. Det er ifølge oplægsholderen ikke nået, som danske politikere er godt nok bekendt med.

Og han trækker i den kontekst på et faktum, som stikker ud; nemlig at plantet skov, som dækker syv procent af verdens samlede skovareal, dækker 50 procent af træforbruget på verdensplan.

- I højproduktiv skov med douglasgran og poppel ligger formodentligt det stærkeste redskab, vi har i skuffen, til at afbøde klimaforandringerne og tage hånd om fremtidens stigende energiforbrug., siger han og understreger, at man med skov kan gøre rigtig meget i en dansk kontekst. Man er bare nødt til at få borgerne med på vognen - og det er udfordringen for skovfolket, lyder det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hr. og fru. Jensen skal klædes lidt bedre på i forhold til, hvad man kan med intensiv dyrket skov, siger han.

I Danmark importerer vi i dag 70 procent af vores samlede træforbrug. 14 procent af det danske areal er dækket af skov.