Abonnementsartikel

Alt for mange gamle brændeovne blæser farlige partikler ud i luften. Partiklerne er med til at forårsage kortere levetid og øger risikoen for alvorlige sygdomme. Derfor vil regeringen med et nyt lovforslag introducere en såkaldt ejerskifteordning for brændeovne. Lovforslaget er sendt i høring i går, og vil betyde, at hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den nu skiftes inden for 12 måneder ved ejerskifte.

- Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et første skridt mod renere luft herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra 2021

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft i 2021. Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når de underskriver skødet.

- Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er, siger miljøminister Lea Wermelin.

Erklæring fra skorstensfejer

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003. I de tilfælde vil boligejeren skulle indhente en erklæring fra skorstensfejeren. Erklæringen fra skorstensfejeren vil efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej.

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger. Privat brændefyring er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforurening. Samtidig er Danmark udfordret i forhold til at nå reduktionsmålene for partikler i et såkaldt NEC-direktiv om nationale mål for partikelemissioner, i både 2020 og 2030.

Lovforslaget er i høring fra den 5. februar frem til den 3. marts 2020.