Abonnementsartikel

Mange som sejler på Svendborg Sund har haft glæde af at se en delfin helt tæt på det seneste halve år, når den svømmer ind under kajakker, følger færger ud og ind af havnen eller hilser på snorkeldykkere. Avisartikler og facebook-opslag med billeder og videoer efterlader ingen tvivl. Mange synes, det er en stor naturoplevelse at komme helt tæt på det store havpattedyr. Det er efter al sandsynlighed en ung han af arten øresvin, som er meget nysgerrig og socialt anlagt.

Den store interesse for delfinen udløser imidlertid også bekymring, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Bliver den stresset, når mange mennesker begynder at sejle rundt for at finde den og komme helt tæt på? Får den ro til at spise? Vil den blive skræmt væk fra området? Kan den blive ramt af skruen fra en motorbåd?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hurtig svømmer

Chefbiolog Jakob Højer Kristensen fra Fjord & Bælt, som rådgiver Miljøstyrelsen i spørgsmål om havpattedyr, oplyser, at delfinen er en hurtig svømmer og i vidt omfang selv er i stand til at bestemme, hvornår den ønsker kontakt, og hvornår den ikke gør. Men det er vigtigt, at man respekterer, når den vælger at svømme væk og ikke begynder at sejle efter den. Han mener også, at det vil være en god ide med et sæt etiske retningslinjer for udbydere af naturturisme på havet, så man kan få udbredt kendskabet til, hvordan man omgås havpattedyr.

Miljøministeren har netop sendt et udkast til revideret forvaltningsplan for sæler i offentlig høring, og her indgår det, at Miljøstyrelsen skal tage initiativ til, at der i samarbejde med danske udbydere af naturturisme, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes beskyttelse, Friluftsrådet m.fl. bliver udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for bæredygtig naturturisme på havet.

Flere af vore nabolande, som har haft intensiv naturturisme på havet gennem længere tid, har sådanne retningslinjer. Generelt handler det om at vise dyrene respekt og undlade at opsøge dem, hvis de virker stressede eller flygter. Nærme sig langsomt og standse skibets skrue, når man er tæt på dyrene, begrænse den tid man er ved dyrene og hvor mange både, der er ved dyret samtidig.