Abonnementsartikel

Nu bliver det muligt for danske jægere at anvende natsigte i kampen mod de invasive rovdyrarter mårhund og vaskebjørn.

Især mårhundebestanden, der de seneste år er vokset herhjemme, udgør en stigende trussel for blandt andet fugle, padder og krybdyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Invasive rovdyr presser en række af vores i forvejen sårbare og truede arter som strandtudse og agerhøne. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor har jeg nu givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge natsigte mod mårhund og vaskebjørn, siger miljøminister Lea Wermelin.

Jægerne har i flere år efterspurgt at kunne montere natsigte på jagtvåben til at bekæmpe mårhunden. Indtil nu har mårhundejægerne blandt andet måttet anvende håndholdte natkikkerter og lommelygter til at lokalisere de nataktive rovdyr. En metode, der har været besværlig og ineffektiv for de frivillige jægere.

Ny plan på vej

Der er en ny forvaltningsplan på vej for mink, mårhund og vaskebjørn, hvor lysforstærkende natsigte indgår som værktøj til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn. Men da mårhunden formerer sig i foråret, vil Miljøstyrelsen allerede nu indføre en ny dispensationspraksis for jægere, der ansøger om anvendelse af natsigte til montering på jagtvåben. Det betyder, at jægerne kan tage natsigte i brug, før en bekendtgørelse med de nye regler ligger klar.

- Når der er bred enighed om, at natsigte er en god idé, giver det ikke mening, at jægerne skal vente endnu længere. Derfor sætter vi gang i det her allerede nu. Men der er mange hensyn at balancere, når vi tager natsigte i brug. Derfor er jeg også glad for, at vi har fundet en løsning, som både jægerne, de grønne organisationer og Dyrenes Beskyttelse bakker op om, siger Lea Wermelin.

Brugen af lysforstærkende natsigte til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn har som en del af en ny forvaltningsplan været i høring i Vildtforvaltningsrådet, hvor blandt andet Danmarks Jægerforbund, Dansk Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse er medlemmer. Her bakkede alle medlemmer op om brugen af natsigte i kampen mod mårhund og vaskebjørn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye forvaltningsplan for de invasive rovdyr mink, mårhund og vaskebjørn forventes klar i slutningen af februar. Heri forventes yderligere tiltag rettet mod at begrænse udbredelsen af de tre arter herhjemme.

Miljøstyrelsens nye dispensationspraksis for natsigte gælder frem til, at de nye regler om anvendelse af natsigte træder i kraft.