Abonnementsartikel

Faglig rådgiver i Haveselskabet, Rie Birk Lauridsen, og biolog og havedesigner Katrine Turner giver her deres bedste bud til at styrke biodiversiteten og den vilde natur i din have.

1. Lad gamle træer stå

Især gamle træer med krogede grene, rynket bark og svamp har en stor værdi for en masse truede biller og andre småkravl. Saves grene af træet, bør de endelig blive liggende i haven

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Giv plads til kvas

Lad være med at køre dit haveaffald væk. Kvasbunker, visne blade og brændestakke er noget af det bedste for dyrelivet. Det er godt at have flere steder i haven, for det er forskellige dyr, der lever i vådt, tørt og varmt kvas.

3. Vand i haven

Sørg for vand i haven - en havedam, et sumpområde eller et fuglebad. Mange insektlarver klækkes i vand, og guldsmede, padder og salamandere lever der, ligesom både fugle og insekter som bier og svirrefluer kommer for at drikke.

Bliver vandhullet et godt habitatet, vil der formentlig komme vandnymfer og salamander indenfor en sæson eller to år - også hvis der er langt til en sø.

4. Blomster

Lad ukrudt stå og få danske planter ind i haven. Mange vilde planter har små blomster, der ikke ser ud af meget, men kan have meget nektar i sig, og mange er vigtige larveplanter for vores insekter. Når du planter nyt, så vælg planter, der er rige på pollen og nektar, og sørg for at have blomster året rundt.

Krat er godt til tidlige blomster - fx hvidtjørn og pil - og løgplanter som vintergækker og krokus, og vilde planter som lungeurt eller kodrivere. Sidst på sæsonen er stauder som asters, solhat og hjortetrøst gode, og blomstrende vedbend, der blomstrer hele oktober, er fænomenal.

Artiklen fortsætter efter annoncen

5. Lad nedfaldsfrugten ligge

Lad nedfaldsfrugt som æbler, blommer og pærer blive liggende. Det kan især sommerfugle lide at spise og drikke inden de trækker sydpå eller går i hi, men fugle og pindsvin nyder også godt af det.

6. Næringsfattige bede

Hav et område i haven med sandet og 'dårlig' jord, eventuelt med tilsat kalk - det er en af den type natur, der næsten ikke er noget tilbage af, og der vokser mange sjældne og truede plantearter i. Kan eventuelt kombineres med staudesalvie, rosmarin og lavendel.

Mange vilde bier er jordlevende og skal bruge tør og varm jord til deres reder. En sandvold, et sydvendt bed eller bare pletter i næringsfattig jord er oplagt med lidt plads mellem planterne til bierne.

7. Sten og varmepladser

Sten eller store træstykker, som rammes af solen fra morgenstunden og fra det tidlige forår er godt for alle insekter, padder og krybdyr, som ikke selv kan generere varme. De har brug for en plet at varme sig på, før de kan komme i gang. En sydvendt stensætning er oplagt.

8. Ly og læ i krat

Fuglene har brug for at kunne gemme sig for rovdyr og lave reder uforstyrret, og det er krat oplagte til. Men store krat skaber også læ i haven, og det vigtigt for insekter og sommerfugle. Og man kan oplagt gemme nogle af sine kvasbunker under krattene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

9. Langt græs

Langt græs giver ly og læ for mange dyr. Den 'perfekt slåede græsplæne' er det værste for smådyrene, for de kan ikke leve i den. Lad eventuelt kun en del af plænen være lang og slå et område til at spille fodbold eller slå vejrmøller på eller slå en sti rundt om det lange græs, så det ligner et bed.

Det lange græs skal højst slås et par gange om året, tidligt om foråret og om efteråret, og det afslåede græs skal fjernes.

10. Ingen gift i haven

Lad være at bruge gift og hold igen med gødningen - det gør det svært for vilde arter at konkurrere med kultiverede planter. Jo flere forskellige dyr du har i haven, des mindre er risikoen for at en art tager over.

Pindsvin, mariehøns, tudser og blåmejser tager alle insekter og snegle i haven, så giv dem gode levevilkår i stedet for at sprøjte.

(Kilde: Haveselskabet)