Abonnementsartikel

De seneste 30 år har staten plantet flere end 100 nye skove i Danmark, og det giver en række gevinster. De nye skove beskytter vores drikkevand og klima og giver muligheder for bedre folkesundhed og et attraktivt friluftsliv. Nu samler et nyt katalog fra Sektion for landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet de bedste erfaringer med at etablere ny skov, der giver brugerne naturoplevelser og muligheder for friluftsliv fra dag ét.

- Med inspirationskataloget sætter vi fokus på, hvordan man med ret enkle midler kan forvandle en bar mark til en nyetableret skov, der med det samme skaber attraktive rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Samtidig giver kataloget en lang række eksempler på, hvordan man løbende kan tilføje nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i unge skove, siger professor på Københavns Universitet, Frank Søndergaard Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Adjunkt Maja Steen Møller, Københavns Universitet supplerer:

- De mange eksempler kommer bl.a. fra en forespørgsel til alle landets kommuner, hvor der både har været stor interesse for at bidrage og for at få det færdige inspirationskatalog i hånden.

Praktiske eksempler

Kataloget giver skovfolk, kommunale planlæggere og politikere, private tegnestuer, rådgivere og entreprenører en række konkrete og praktiske eksempler på, hvordan ung skov kan skabe store skovoplevelser, selvom træerne er små. I nogle af eksemplerne er der fokus på at lave nye stier og skabe mødesteder i skoven. Andre giver plads til søer, vandløb og varieret beplantning. Og atter andre lader skoven komme helt af sig selv. Kort fortalt giver kataloget en masser af idéer til alle, der gerne vil lave ny skov på nye måder.

- Skovrejsning er en del af hele den måde, vi indretter vores samfund, drikkevandsforsyning, natur og fritidsliv på. Derfor har vi også fyldt kataloget med praktiske eksempler fra hele landet. Her kan kommunale planlæggere og politikere finde inspiration til at udvikle alle de unge skove, der allerede er etableret på tværs af landet gennem de seneste 30 år. Og så giver kataloget god inspiration, når fremtidens skove skal planlægges og plantes ude i kommunerne, siger medforfatter Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen.

Anders er til daglig projektleder for skovrejsning i Naturstyrelsen i Søhøjlandet ved Silkeborg og arbejder nu med at omsætte kataloget til handling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hent kataloget ?Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove - inspirationskatalog?