Abonnementsartikel

Den nye pulje til ny skovrejsning er større end nogen side før. De sidste års succes betyder, at tilskudspuljen bliver øget til 70 millioner kroner for nye skovrejsningsprojekter i 2020.

Det skriver firmaet Naturplant i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover bliver midlerne tilgængelige for arealer, som tidligere lå uden for ordningen, så der kan søges til arealer i hele Danmark.

- Det er glædeligt, at der er mere fokus på grønne hensyn, som i højere grad end tidligere tilgodeser miljø og klima. Vi får mulighed for at lave bredere skovbryn og bruge flere buske, små træer og ammetræer i skovbryn og bevoksninger. Det skaber herlighed og øger naturens flora, fauna og biodiversitet, fortæller skovrejsningsekspert Peter Kjøngerskov fra Naturplant.

Og det er netop hensyn til miljøet, der er årsag til de attraktive tilskud til nye skovrejsninger. Ejere af erhvervsmæssig landbrugsjord på mindst 2 hektar kan søge støtte på op til 32.000 kr. pr. hektar til løvskov og op til 16.000 kr. pr. hektar til nåleskov og samtidig bevare landbrugsstøtten på arealet.

Tilskud til nye arealer

Helt særligt er det, at der kan gives tilskud til arealer, som ligger uden for "kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov". Det gælder for eksempel jordejere på Sjælland og øerne, Nordjylland, Djurs og Bornholm, som nu også kan få tilskud til nye skovrejsningsprojekter.

Den nye ansøgningsrunde er åben i perioden 01.juli - 31. august 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor er der al mulig god grund til at komme i gang med ansøgningsarbejdet nu, siger skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant, som tilbyder et gratis rådgivningsmøde til jordejere, der overvejer at plante ny skov.