Abonnementsartikel

På Trehøjegård er der stor fokus på, hvordan teknologi skal benyttes og hvilke teknologier, der er til rådighed. Der er i dag autostyring og GPS-signal på de fleste nyere maskiner i landbruget, og det mener de blandt andet på Trehøjegård, at man skal udnytte. Der er også fokus på, hvordan vi udnytter landbrugsarealerne bedst muligt, både ved at få de bedste udbytter, men også for at spare der, hvor der kan spares. Lige det med at spare er faktisk baggrunden for en af de nyeste tiltag hos Ole og Peter Høstrup, som er indehavere af Trehøjegård. Der blev hen over vinteren investeret i et ledningsnet til en GPS, og med dette ledningsnet blev det muligt at montere den gule John Deere-GPS og terminalen fra en af traktorerne på deres ATV. En af grundene til monteringen af GPS-udstyret falder faktisk på at udnytte potentialet i redskaberne, maskinerne og ikke mindst jorden bedst muligt.

- Når vi har mulighederne for at udnytte teknologien, der er tilgængelig, så mener jeg også, at man skal gøre det, forklarer Ole Høstrup, medindehaver af Trehøjegård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvor er fordelene?

Fordelene ved at måle markerne op med en ATV er, at det kan gøres meget præcist og give de helt rigtige opmålinger. Ved at optegne markgrænserne inden man kører i marker, giver det mulighed for, at man kan udnytte maskinerne bedst muligt, når der er mulighed for at komme i marken. Der kan på baggrund af disse markgrænser laves markkort, hvor der til hver enkelte mark kan laves faste spor og kørselsretninger, og ikke mindst giver det mulighed for at oprette den "bedste" rute i marken på forhånd.

Ved brug af markkort kan overlap blandt andet mindskes, og specielt med såmaskinen ser Ole Høstrup en fordel.

- Baggrunden for dette projekt er, at vi vil spare på blandt andet såsæd og gødning ved såning. Dette kan vi gøre, når vi har tegnet markerne præcist op, og dermed giver det mulighed for, at traktoren og såmaskinen kan udnyttes mest optimalt, forklarer Ole Høstrup.

rich-media-2
Fordelene ved at måle markerne op med en ATV er, at det kan gøres meget præcist og give de helt rigtige opmålinger. Foto: Ole Høstrup.

Vi skal udnytte tiden

Ved at montere GPS-løsningen på en ATV får man mulighed for at tegne og måle marker op, når det ellers ikke er muligt komme i marken.

- Som udgangspunkt skal markerne tegnes op i løbet af vinteren, og dermed udnytte tiden bedst muligt, fortæller Ole Høstrup.Med en ATV kan der køres i marken, når der er vådt, og det ellers ikke er muligt at køre der med en traktor. Det giver også mulighed for at køre selvom, at markerne er tilsået.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi kører med en ATV, har vi mulighed for at tegne en mark op, selvom der står en afgrøde på marken. Der bliver ikke nogen spor efter den, som skader afgrøden, hvis der var kørt med en traktor, ifølge Ole Høstrup.

rich-media-4
Det var en forholdsvis lille investering, der blev lavet på Trehøjegård, da både ATV og GPS-anlægget var til rådighed. Det eneste, der manglede, var ledningsnettet til GPS og skærm. Foto: Ole Høstrup.

Manglede ledningsnet

Det var en forholdsvis lille investering, der blev lavet på Trehøjegård, da både ATV og GPS-anlægget var til rådighed. Det eneste, der manglede, var ledningsnettet til GPS og skærm.

- Vi skulle bare montere ledningsnettet og lave nogle beslag til udstyret, og så var vi faktisk klar til de første opmålinger, fortæller Ole Høstrup.

Det hele er klar til at måle marker op, når det bliver efterår, og der ikke længere kan køres i marken med traktorer.

- Vi har forsøgt på vores egne marker, så nu er vi klar til at komme ud til kunderne med udstyret, afslutter Ole Høstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når det hele kører

Når markerne er tegnet op, så er der mulighed for at lave flere kortlag, og dermed kan der laves tildelingskort på de opmålte marker.

- Vi skal blive bedre til at anvende de værktøjer, vi har, og dermed skal vi også benytte gradueret tildeling, siger Lars Albrecht, indehaver af Albrecht Agro.

For at der kan høstes mest muligt på marken skal alle parametrene være rigtige, og det er blandt andet det, der er fokus på hos Albrecht Agro, som udarbejder tildelingskort i samarbejde med landmændene.

Tildelingskortene bliver lavet både på baggrund af jordbundsanalyser, men også ud fra højdekort.

- I en udbyttepyramide er det udsæden, der er det brede i bunden, og det betyder, at hvis ikke vi har styr på vores udsæd, så kommer vi ikke til at høste det høje udbytte, forklarer Lars Albrecht og fortsætter: vi vil gerne ramme 750 aks pr. kvadratmeter, og det skal både være på bakketoppen og i bakkedalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Benyt maskinerne

Det er ikke nødvendigt at smide de nuværende maskiner og redskaber ud, eller bytte dem væk. Der kan i de fleste tilfælde findes en løsning med de maskiner, der er i forvejen.

- Alle kan starte med det grej de har, så der er rigeligt med mulighed for at komme i gang, forklarer Lars Albrecht.

Det kan ikke klares alene med at sidde bag skrivebordet, det kræver stadig overvågning og opfølgninger af, hvad der sker i marken.

- Man skal kende sin mark, og der skal være en manuel hånd inde over, det hele kan ikke ske kun på baggrund af satellitter, forklarer Lars Albrecht.

- Alle kan få glæde af de ny teknikker til præcisionssåning. Landmænd kan vælge maskinstationspakken i stedet for at bøvle med at så markerne med eget og knapt så præcist grej. Albrecht Agro udarbejder et gradueret udsædskort i samarbejde med landmanden og Ole Høstrup udfører såarbejdet med topmoderne såudstyr, afslutter Lars Albrecht.