Abonnementsartikel

Der er blevet færre af et af naturens farverige forårstegn. En stor del af Danmarks sommerfugle er i tilbagegang, og flere arter er helt forsvundet herhjemme. Derfor vil miljøminister Lea Wermelin nu frede 33 sommerfuglearter mod indfangning.

Beslutningen bygger på en ekspertvurdering fra Aarhus Universitet af, hvilke sommerfuglearter der kan få gavn af et forbud mod indfangning. Både Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet bakker op om forbuddet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores natur er i krise, og mange sommerfugle er i risiko for helt at forsvinde herhjemme. I den situation kan vi ikke tillade, at sjældne sommerfugle jages og indsamles. Vi får selvfølgelig ikke med et slag vendt årtiers tilbagegang til fremgang med forbuddet. Den største trussel mod danske sommerfugle er, at levesteder forringes eller forsvinder, så der skal meget mere til. Derfor er vi også ved at indføre et forbud mod, at der sprøjtes og pløjes på nogle af de enge, som kan være vigtige levesteder for sommerfugle og andre arter. Det kræver en stor indsats, hvis vores natur skal på fode igen, og et forbud mod indsamling af sommerfugle er et skridt på vejen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Forbuddet kommer blandt andet i kølvandet på en sag, hvor to danskere er blevet dømt i Norge for at indfange stærkt truede sommerfugle. I Danmark har der hidtil kun har været et forbud mod at indfange et lille antal arter, der var omfattet af habitatdirektivets strenge beskyttelsesordning.

Kærkommen fredning

Hos WWF Verdensnaturfonden har det længe været et ønske, at man fredede sårbare sommerfuglearter mod indfangning.

- Dagsommerfuglenes vedvarende tilbagegang er en tydelig indikator på, at det står skidt til i dansk natur - så fredningen er meget kærkommen. Det er noget, vi har arbejdet for længe, og vi kan kun være tilfredse med, at ministeren og ordførerne har lyttet til os. Den nye fredning sender et klart signal om, at Danmark vil kæmpe for at rette op på den negative udvikling i vores biodiversitet. Nu skal den bare følges op af en genoprettelse af levesteder, og her ser vi frem til regeringens kommende biodiversitetspakke, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Forbud til sommer

I alt har Aarhus Universitet vurderet 113 dagsommerfugle. For 33 af arterne har vurderingen været, at indfangning kan gå ud over artens udvikling i Danmark. Indfangningsforbuddet tæller sommerfugle, der er i høj risiko for at uddø, eller som kun findes meget lokalt - som den kritisk truede sortplettet bredpande, der nu kun findes i Søholt Storskov på Lolland. Derudover omfatter forbuddet en række sommerfugle, der allerede er forsvundet fra Danmark, og hvor en eventuel genetablering kan trues af indfangning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøministeren sender en ny bekendtgørelse med indfangningsforbuddet i offentlig høring i dag. Forbuddet forventes at træde i kraft i løbet af sommeren. Overtrædelse af forbuddene vil kunne medføre bødestraf og under skærpende omstændigheder fængsel i et år. Det vil fortsat være muligt at indsamle de omfattede sommerfuglearter i forbindelse med forskning.