Abonnementsartikel

Ifølge Boligsiden er faldende aktivitet på boligmarkedet under de første måneder af coronakrisen nu steget igen. Der er igen behov for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Advokat Jacob Bartholin Holm fra Ret&Råd Advokater gør opmærksom på, at du nemt kan klage, hvis tilstandsrapporten ikke er korrekt?

Advokat Jacob Bartholin Holm har erfaring med, at der i uheldige tilfælde kan være fejl i tilstandsrapporterne, og han opfordrer til, at man læser dem grundigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sagt lidt firkantet skal tilstandsrapporten gøre køberen opmærksom på de skader, der kan konstateres visuelt, mens ejerskifteforsikringen skal dække de skader, der var skjulte ved overtagelsen. Hvis du er utilfreds med tilstandsrapporten, har du mulighed for at klage, siger han.

- Det er faktisk ikke særligt dyrt. Og især når det gælder ulovlig bygningsindretning, så er der en relativ let mulighed for at klage over den bygningssagkyndige og måske få erstatning. Hvis der for eksempel er fejl ved afskærmningen af altaner, så skal det nævnes i en tilstandsrapporten, da det ellers kan medføre personskade. Der er derfor tale om en klar fejl, hvis det ikke er nævnt.

Hvad er en tilstandsrapport?

I forbindelse med din bolighandel får du udleveret en tilstandsrapport, der beskriver ejendommens tilstand. Tilstandsrapporten er udarbejdet af en uvildig bygningssagkyndig, hvis eneste opgave er at beskrive ejendommens tilstand så objektivt som muligt. Ofte bliver tilstandsrapporten udarbejdet efter en gennemgang af ejendommen på omkring en time. Tilstandsrapporten skal ikke beskrive alt ved huset, da der alene er tale om en visuel gennemgang.

Hvad gør du hvis du vil klage?

- Du kan altså klage over fejl og forsømmelser i tilstandsrapporten. Det koster kr. 275 i gebyr. En typisk sag hos klagenævnet foregår på den måde, at Nævnenes Hus i Viborg (naevneneshus.dk) udmelder et syn og skøn, som skal beskrive de faktiske forhold ved ejendommen, du klager over, siger Jacob Bartholin Holm.

Det er derfor en stor fordel, hvis du klager så hurtigt som muligt efter overtagelsen, eller i hvert fald så hurtigt som muligt, efter du bliver opmærksom på, at der potentielt er en fejl i tilstandsrapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under Nævnenes Hus i Viborg er der et Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. Man kan som køber eller sælger af et hus klage til nævnet over den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten på ejendommen. Du kan klage helt op til fem år efter overtagelsen, dog maksimalt seks år efter at tilstandsrapporten er blevet udarbejdet.