Abonnementsartikel

Nu sættes der ind for at sikre bedre levesteder for Danmarks fugle, insekter, padder og vilde blomster. Regeringen og støttepartierne har i dag vedtaget en lovændring, der skal sikre, at der ikke længere sprøjtes, gødes og pløjes på en række engområder med et samlet areal på 37.000 hektar.

Områderne er omfattet af naturbeskyttelsesloven, men på engene har det alligevel været tilladt at pløje, anvende sprøjtemidler og sprede gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Midt i en naturkrise, hvor dyr og planter forsvinder fra år til år, går det ikke, at man sprøjter og pløjer natur, som på papiret er beskyttet. For snart 30 år siden fik vi en naturbeskyttelseslov, der skulle passe bedre på vores sårbare naturområder. Men desværre blev en række af vores enge ikke beskyttet godt nok med loven. Det laver vi om på nu, siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovændringen, der blev vedtaget i dag, er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Længe ønsket forbud

Grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har længe ønsket et forbud mod at sprøjte, gøde og pløje beskyttet natur. I det åbne land, som blandt andet dækker Danmarks enge, er næsten 3 millioner fugle forsvundet på 40 år. I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering. Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering og nåede derfor ikke at træde i kraft.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. Dermed kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne.

Der er tale om erstatningsfri regulering, og for de fleste bedrifter vil forbuddet kun berøre få og små arealer. Hvis forbuddet viser sig at have karakter af ekspropriation for konkrete bedrifter, kan der efter en konkret vurdering gives erstatning eller dispensation.