Abonnementsartikel

Midt i juni fik ti køer hos tre landmænd i Himmerland en ny gadget med ud på enge og overdrev. Et GPS-halsbånd sender data til Landbrugsstyrelsen om, hvor de græsser og hvornår.

Formålet med testen er at finde en kontrolmetode, hvor naturplejedyrene kan græsse arealet på det tidspunkt, hvor det passer bedst til naturen. Det kan også gøre det lettere for landmanden at holde styr på, hvor dyrene er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag er der fastsatte datoer for, hvornår naturområderne skal være synligt afgræsset for at kunne søge om naturplejetilskud under Landdistriktsprogrammet.

- Naturen er svær at komme ind i et årshjul, fordi nogle planter blomstrer i maj, mens andre blomstrer i september. Derfor giver det god mening, at vi undersøger, om vi kan give naturplejere mere frihed til at afgræsse arealerne, der hvor det passer naturen bedst, og sikre, at de overholder kravene for at modtage støtte. Håbet er, at vi på sigt kan bytte fysiske kontroller ud med GPS-data, så naturen og de landmænd, der står for naturplejen får mere ro, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Steen Bonde.

Sidst på året vil Landbrugsstyrelsen bruge projektets resultater til at se på, om der er grundlag for at arbejde videre med at bruge GPS-data.

Projektet er et samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen, Aalborg kommune og Naturstyrelsen via det EU-finansierede projekt LIFE IP Natureman, der har fokus at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland.

Afgræsning sikrer, at lysåbne naturområder som enge, overdrev og heder, hvor mange af Danmarks sjældne plantearter trives, ikke gror til.