Abonnementsartikel

Hvordan beskytter man et område med en beliggenhed ned til 7 meter under havets overflade? En af opgaverne er at lede vand hen til sluser og pumpestationer, og i Lammefjorden sker det via kanaler og grøfter. Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS fra Vig er specialister i dette arbejde og er i øjeblikket ved at grave knap 7 km kanaler dybere og bredere.

- Vi laver meget vedligeholdelsesarbejde på vandløb, og nu skal kanalerne udvides med 1 meter i dybden og 1 meter i bredden i begge sider. Det er indvendige kanaler, der opsamler nedbør fra fjorden og leder vandet ud til en pumpestation, som løfter det op i havoverfladen, fortæller entreprenør Skak Gaarde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Entreprenør Skak Gaarde. Foto: Nils Holm.

Falder der 1 mm regn over Lammefjorden, skal der pumpes 50.000 kubikmeter vand ud. I det 'våde' år 2015 skulle der pumpes over 30 millioner kubikmeter.

Ideel maskinstørrelse

Det er virksomhedens nye Hitachi ZX160LC-6, der løser den store graveopgave.

- Gravemaskinens størrelse på 18 tons er ideel, fordi nogle af kanalerne kræver en vis rækkevidde. Omvendt må maskinen ikke være for stor, da der også er bløde arealer, så derfor har vi fået bredere bælter på. Er jordbunden ekstra blød, har vi konstrueret et 'brofag' til at lægge over kanalen, så maskinen kan grave derfra.Dyndjord, muslinger og mose, siger han.

rich-media-3
18 tons gravemaskinen er ideel til den store graveopgave. Foto: Nils Holm.

Lammefjorden er inddæmmet land, som i dag er landbrugsjord, og derfor giver gravearbejdet på kanalerne flere forskellige udfordringer,

- Det er rigtig blød dyndjord, gammel havbund, med flere lag nedenunder. Der kan for eksempel være ler og op til 1 meter tykke lag af muslinger. Under dem støder vi nogle gange på mosejord med flere tusind år gamle træer og grene. Kanaler og grøfter skal graves dybere, fordi dræning ilter jorden, så den omsættes og synker sammen. Derfor kommer de vandløb, der oprindelig blev lavet ved Lammefjordens inddæmning, til at ligge så højt, at det er svært at lave en fornuftig afvanding til markerne, fortæller Skak Gaarde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Materiel skal godkendes

Schak Gaarde ApS har flere projekter for Skov- og Naturstyrelsen med afrensning og pleje af kanaler, vandløb og åer, samt etablering af mini-vådområder. Det stiller krav til virksomhedens valg af maskiner og udstyr, som styrelsen skal godkende til denne type opgaver. Således er der biologisk nedbrydelig olie på de 2 Hitachi gravemaskiner, så vandmiljøet ikke påvirkes, hvis en slange skulle blive utæt.

rich-media-5
Hitachi maskinen har fået monteret bredere bælter pga. det bløde underlag. Foto: Nils Holm.

- Til disse opgaver bruger vi også en Hitachi gravemaskine stort set mage til, bare en ældre årgang, som vi er godt tilfredse med. Den har kørt upåklageligt, servicen har også været fin, og så har H.P. Entreprenørmaskiner leveret hurtigt. Et stort plus.