Abonnementsartikel

Det skal være nemmere og billigere at inspicere altaner. Derfor arbejder Teknologisk Institut lige nu på at udvikle en procedure til såkaldt E-inspektion af altaner, hvor en drone kan indsamle og registrere data, som efterfølgende analyseres blandt andet ved hjælp af kunstig intelligens. Forhåbningen er, at flere bygningsejere vil få lettere adgang til at få foretaget regelmæssige sikkerhedsinspektioner af deres altaner.

- Vi ved, at mængden af altaner i Danmark, som bør renoveres, sløjfes eller erstattes af nye, er både omfattende og stigende. Og det udgør en stadig større risikofaktor, som bygningsejere skal tage alvorligt. Men det kan være både dyrt og omfattende at skulle have en lift ud for at inspicere altaner. Vores løsning er dronebaseret, og vi arbejder for tiden på at verificere data og resultaterne, så vi kan tilbyde en løsning der både er forsvarlig og samtidig lettilgængelig, siger konsulent Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dronedata til 3D-model

Ideen i E-inspektion er at lave delvist automatiseret skadesregistrering og skadesovervågning af bygninger med altaner ved hjælp af droner. En drone foretager en forud programmeret flyvning ved bygningen, hvor den affotograferer bygningen med fokus på altanerne. Data fra dronen bliver brugt til at lave en 3D-model af bygningen, hvor kunstig intelligens indtegner alle synlige skader og kategoriserer dem efter skadestype eller omfang. Derefter kan altanerne vurderes og indstilles til nærmere fysiske undersøgelser - for eksempel ved at fjerne murværk og inspicere altanens bærende elementer.

Overskrider sidste salgsdato

I slutningen af juli kollapsede en altan i Kolding, hvor fem personer kom til skade, og i sommeren 2016 kollapsede en altan med seks personer i Nykøbing Falster. En del af årsagen til, at risikoen for altankollaps ifølge Teknologisk Institut, er stigende, er dels tidligere tiders uhensigtsmæssige konstruktionstyper, og dels, at den beton, som blev anvendt til 60'erne og 70'ernes byggeboom nærmer sig eller har overskredet datidens projekterede levetid for beton - den er typisk kun 50 år. Teknologisk Institut understreger dog, at den reelle levetid for beton, i høj grad afhænger af miljømæssige påvirkninger og løbende vedligehold.

Udviklingen af droneinspektion blev påbegyndt i 2019 med støtte fra Grundejernes Investeringsfonde (GI), og kom umiddelbart efter udarbejdelsen af blandt andet publikationen "Er min altan sikker?" Sammen med tidligere projekter, for blandt andet GI, er det klarlagt, at sikre altaner i høj grad beror på regelmæssig skadesregistrering - en visuel gennemgang - da denne giver mulighed for at begyndende nedbrydning opdages så der kan gribes ind, inden faren for kollaps opstår.

- Uden en regelmæssig skadesregistrering, vil sikkerheden fortsat bero på, at bygningsejer eller altanbruger bliver opmærksom på nogle faresignaler ved altanen og andre bærende elementer og iværksætter en nærmereundersøgelse. Men det kan være svært for lægmand selv at genkende skaderne. Der er krav til periodisk eftersyn af infrastruktur som fx broer af hensyn til sikkerheden og for at følge en eventuel skadesudvikling. Men der er ikke noget tilsvarende krav for boligmassen - og dermed heller ikke for altaner, siger Morten Holten Petersen.

Opdag faresignalerne i tide

Han håber, at den nye E-inspektion med droner på sigt vil være endnu et incitament til bygningsejere til løbende at få tjekket særligt de gamle altaner, så faresignalerne ved usikre altaner kan opdages i tide, og forebygge altankollaps.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teknologisk Institut er sammen med partnerne Easyinspect ApS og Rambøll i gang med at udpege drone- og kamerateknologi samtidig med at der udvikles på softwaren, som skal bearbejde data fra dronen. De første testflyvninger forventes at blive i efteråret 2020, og derefter skal der arbejdes videre med at udvikle softwareløsningen til analyse af data.

Udviklingsarbejdet bygger videre på Teknologisk Instituts erfaringer med droneinspektion af store betonbygninger.