Abonnementsartikel

Årets iltsvind begyndte tidligt i år med de første registrerede iltsvind allerede i maj. Siden blev iltsvindet bremset i juli af køligt vejr og vind. Men i august er iltsvindet vendt tilbage sammen med varmen og det mere stille vejr. Iltsvindssituationen er midt i august alvorlig for fisk og bunddyr med kraftigt iltsvind i flere områder.

Sådan kan man opsummere udviklingen i iltsvind i danske farvande, som den kan læses i den nye iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet. Rapporten er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De hårdest ramte områder i perioden 1. juli til 19. august er Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Der er iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af giftig svovlbrinte enkelte steder.

Giftig cocktail

Årsagen til det kraftige iltsvind er en høj tilførsel af næringsstoffer til havet på grund af megen nedbør i starten af året, høje temperaturer i bundvandet og overvejende svage vinde i særligt juni og august. Alt sammen forhold, der fremmer iltsvind.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli en del mindre end i juli 2019, mens arealet i august var dobbelt så stort som i 2019.