Lyt til artiklen:

Nyt dansk center for energilagring

00:00
Hastighed: ???x
03:26

Abonnementsartikel

Arbejdet med at etablere Dansk Center for Energilagring går nu for alvor i gang. Centret skal være med til at skabe en ny grøn industri, som gennem forskellige metoder lagrer energien fra vindmøller og solceller og udnytter den til for eksempel grønne brændstoffer. Industriens Fond har bevilget 11 millioner kroner, som gør det muligt at etablere centret og videreudvikle det hen over de næste to år.

- Ambitionen er at skabe et center for energilagring, på et højt internationalt niveau, som samler viden om teknologier som power-to-X, batterier og termisk energilagring, og bidrager til at bringe forskningstung viden i spil i dansk erhvervsliv. Lykkes det, kan vi tage et stort skridt i retning mod et optimeret energisystem baseret på bæredygtige energikilder og stabil forsyning, og det kan bane vej for yderligere elektrificering af erhvervsliv, infrastruktur og samfundet generelt. Den udvikling vil vi gerne hjælpe på vej, siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Behov for teknologier

El-produktionen svinger alt efter hvor meget solen skinner, og vinden blæser. Planerne om en grøn omstilling skaber derfor et behov for teknologier, der kan lagre den vedvarende energi og konvertere den til grønne brændstoffer. Ved Power-to-X konverterer man for eksempel grøn strøm til brint, gasser eller kemikalier, som kan bruges i fly, lastbiler og skibe.

-Energilagring og især Power-to-X er et af de områder, der har stort industrimæssigt potentiale for Danmark, og vi har gode forudsætninger for at blive blandt de førende i verden på det område, siger professor Søren Linderoth, institutdirektør DTU ENERGI.

Sekretariatet for Dansk Center for Energilagring vil blive placeret hos ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Bag initiativet står Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Dansk Industri, Dansk Energi, Haldor Topsøe, Vestas, Ørsted, Københavns Lufthavne, Danish Power Systems, Lithium Balance og REintegrate.

-Det glæder mig rigtigt meget, at vi nu kan komme i gang med at etablere et nationalt center på dette vigtige område. Lagring af vedvarende energi er afgørende for, at Danmark kommer i mål med 2050 målsætningen om fuld omstilling til vedvarende energi, siger Lia Leffland, akademidirektør i Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Global førende

Centeret skal rådgive virksomhederne - herunder det stigende antal små og mellemstore virksomheder, der ser en forretning i løsninger, teknologier, produkter og services inden for energilagring. Håbet er, at der bliver skabt flere arbejdspladser, stigende eksportindtægter, og at Danmark bliver en global førende aktør på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Danske virksomheder er i forvejen stærke inden for energiteknologi. Og med de gode muligheder vi har for at producere vedvarende energi, har vi alle forudsætninger for at udvikle fremtidens bæredygtige brændstoffer, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Udviklingen af teknologier til energilagring er også nødvendige for at Danmark kan nå målet om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

- I takt med at vi sætter strøm til transport, opvarmning og industri, stiger efterspørgslen på måder at lagre den grønne energi på. En elektrisk fremtid forudsætter brintproduktion og teknologier til lagring, som kan øge fleksibiliteten og sikre sammenhæng mellem produktion og forbrug af grøn energi, siger Kamilla Thingvad, markedsdirektør i Dansk Energi.