Lyt til artiklen:

Her er alt du skal vide om at købe en hest

00:00
Hastighed: ???x
05:47

Abonnementsartikel

Når køb af en hest skal afsluttes, er det allervigtigste at have udarbejdet en grundig skriftlig købekontrakt, der tydeligt gør rede for, hvad sælger og køber er blevet enige om. For dig som køber er det vigtigt, at sælger skriver under på, at hesten er fuldkommen rask, og oplyser, hvilke sygdomme og skader den tidligere har haft.

Hvis sælger vil fraskrive sig bestemte fejl, skal dette tydeligt fremgå af købekontrakten. En vellykket handelsundersøgelse er altid et godt grundlag, for en god handel. Købekontrakten skal også sige noget om hestens uddannelse, og hvad den har været anvendt til, samt hvad køber ønsker at anvende den til.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nøjagtige oplysninger, om hvornår hesten skal skifte ejer, og hvordan det skal foregå, er også væsentlige at få med i aftalen. De fleste dyreforsikringer indeholder en normal begrænsning. Det betyder, at det er vigtigt, at du som køber tegner forsikring fra den dag, du overtager risikoen for skader på hesten, og at sælger opsiger sin forsikring tidligst fra denne dag.

Den rette sælger?

Du skal sikre dig, hvem det er du handler med, og at sælger rent faktisk har ret til at sælge hesten. Er sælger en privatperson, et firma eller måske et konkursbo? Eller har sælger udpeget en repræsentant? I så fald skal repræsentanten altid kunne bevise sine rettigheder ved hjælp af en fuldmagt. Passet, som skal følge hesten, er ikke et ejerbevis.

Købeloven om almindeligt køb, handelskøb og forbrugerkøb gælder også for køb af hest.

Køb af hest og lovgivning

Købeloven om almindeligt køb, handelskøb og forbrugerkøb gælder også for køb af hest. Købeloven vedr. almindeligt køb (civilkøb) gælder både, når købet foregår mellem privatpersoner, samt når en erhvervsdrivende køber noget af en privatperson. Handler mellem to erhvervsdrivende omfattes af loven om handelskøb. Hvis der derimod er tale om, at en privatperson køber hesten af en hestehandler eller en anden erhvervsmæssig sælger, er det i stedet købeloven for forbrugerkøb, der gælder. Købeloven skelner mellem 3 typer handler:

Handelskøb: Hvor både sælger og køber repræsenterer en virksomhed

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbrugerkøb: Hvor du som privatperson køber hesten af en virksomhed

Civilkøb: Hvor du som privatperson køber din hest privat.

Når man skal bedømme, om en hest har en mangel i henhold til købeloven, sker det først og fremmest ud fra den aftale, parterne har indgået. Selv om der ikke er truffet nogen bestemt aftale om, at hesten skal være i besiddelse af en særlig egenskab, kan hesten alligevel anses som fejlbehæftet, hvis den f.eks. afviger markant fra det køber med rimelighed kan forvente, eller fra det sælger har lovet.

Ifølge loven om forbrugerkøb, kan hesten desuden have fejl eller mangler i forhold til en egenskab, som sælger ikke har oplyst om i rette tid (jævnfør den såkaldte loyale oplysningspligt).Sælger har udelukkende ansvar for fejl og mangler, der er opstået i den tid, han stadig har den økonomiske risiko for evt. fejl og mangler. Ved forbrugerkøb har han denne risiko, indtil hesten er overdraget (afleveret) til køber, dvs. når køber får overdraget "træktorvet".

En forudsætning for at påberåbe sig en mangel i henhold til købeloven over for sælger, er, ifølge købeloven, at man ikke opdagede eller burde have opdaget fejlen/manglen ved undersøgelser før købet (jævnfør den såkaldte undersøgelsespligt). Uanset om det er loven for almindeligt køb eller forbrugerkøb der gælder, skal man som hovedregel påpege fejlen inden for en rimelig tid, efter at man har opdaget fejlen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skjulte fejl

Hvis der er tale om forbrugerkøb, vil skjulte fejl og mangler, der opdages inden for seks måneder efter købet, betragtes som var de til stede på salgstidspunktet, og vil derfor være sælgers ansvar.

Hvis man kan påberåbe sig en mangel over for sælger, i henhold til købeloven, vil det sædvanligvis resultere i en prisnedsættelse eller ophævelse af købet samt erstatning.

Køb af hest med og uden ejercertifikat

Det er købers ansvar, at omregistrere ejerskiftet inden 30 dage fra handlens indgåelse.

Køber skal sende originalt ejercertifikat med sælgers underskrift til Seges. Hvis sælger ikke har underskrevet certifikatet, vedlægges sælgererklæring eller kopi af købekontrakt, underskrevet af både køber og sælger.

Er ejercertifikatet bortkommet, er det en god ide at vente med at købe og betale for hesten. Sælger skal i dette tilfælde indsende en erklæring til Seges, om at det oprindelige certifikat er bortkommet. Når sælger har modtaget et nyt ejercertifikat, kan man gennemføre købet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved køb af hest, skal du huske:

En grundig handelsundersøgelse foretaget af en hestedyrlæge, som ikke er sælgers dyrlæge.

Spørg altid sælger om hestens tidligere sygdomme og behandlinger. Bed evt. om at få hestens journal udleveret. Notér de ting sælger lover og erklærer i aftalen, sammen med de ting du selv opdager.

Betal ikke hesten, før den, og det underskrevne ejercertifikat, overlades til dig.

Ved købets afslutning, eller senest 30 dage derefter, skal du indsende hestens ejercertifikat til Seges, der udsteder et ejercertifikat til dig. Det indsendte ejercertifikat skal være underskrevet af sælger.

Undersøg hesten grundigt, så snart du får den overdraget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opdager du, eller får du mistanke om fejl og mangler hos hesten, skal du reklamere så hurtigt som muligt.

Sørg for at få dokumenteret fejl og mangler hurtigst muligt med din dyrlæges hjælp.

Hvis købet skal ophæves, er det vigtigt at du gør sælger skriftlig opmærksom på den fejl eller mangel, der er årsagen. Dette skal gøres så hurtigt som muligt (gerne pr. anbefalet brev), så du kan dokumentere fejlen/manglen.

Få juridisk bistand hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du gør det rigtige lige fra starten.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Agria Dyreforsikring.