Lyt til artiklen:

Træer bliver gjort gamle før tid

00:00
Hastighed: ???x
02:56

Abonnementsartikel

Træer med afrevet bark, brændte pletter eller flækkede stammer. Og enkelte steder træer, der sprænges i luften. Dette syn kan for tiden møde skovgæster i flere af statens skove.

Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det helt med vilje og godt for natur og biodiversitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsen veteraniserer i disse måneder mindst 3.500 udvalgte træer for at styrke biodiversiteten. Indsatserne bliver udført i nogle af de urørte skove, hvor regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet tidligere på året besluttede at stoppe den kommercielle skovdrift. Da skovene i sin tid blev plantet med produktion af træ for øje, skal arbejdet med at gøre træerne gamle før tid hjælpe udviklingen mod en mere naturlig skov på vej. Og fremover vil det være et syn, man kan møde i mange flere af statens skove.

Naturen er i krise

- Naturen er i krise, og der mangler levesteder for en lang række planter, dyr og svampe i vores skove. Derfor har vi i år stoppet den kommercielle motorsav i 32 skove landet over, og med årets finanslovsaftale har vi nu leveret et historisk løft af naturindsatsen, så vi kan få endnu mere urørt skov. Det tager tid at vende naturkrisen, og derfor hjælper vi nogle steder naturen lidt på vej, hvor vi skyder genvej til flere levesteder ved at gøre udvalgte træer gamle før tid. At veteranisere et træ kan give liv til et mylder af planter og dyr, siger miljøminister Lea Wermelin.

Med finansloven er der nu afsat 888 mio. kroner til en natur- og biodiversitetspakke. Det gør det muligt at nå op på samlet set knap 75.000 hektar urørt skov.

Efterligner naturen

Når man veteraniserer et træ, efterligner man de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv i form af lynnedslag, sygdom, vind og vejr. Det kan f.eks. ske ved at fjerne en ring af bark på træet. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og levende materiale, der gør det til et optimalt levested for en lang række biller og svampe, og hvor spætter kan søge føde og hakke redehuller.

Konkret er Naturstyrelsen i disse måneder i gang med at veteranisere ældre ege- og bøgetræer i udpegede urørte skove landet over - det gælder blandt andet i Jægersborg Hegn nord for København, Skindbjerglund i Nordjylland og Gråstenskovene i Sønderjylland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foruden veteranisering af træer vil Naturstyrelsen udføre en række andre tiltag for biodiversiteten i de urørte skove. Det gælder bekæmpelse af invasive plantearter og plantning af træer og buske med blomster, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter.

Nogle steder vil man også fælde træer for at give plads til for eksempel gamle egetræer, samtidig med at de fældede træer bliver liggende i skovbunden og skaber mere dødt ved til gavn for svampe og biller.