Lyt til artiklen:

8 gode tips til at få styr på skatten

00:00
Hastighed: ???x
10:01

Abonnementsartikel

Brug juledagene til at tjekke, om den betalte forskudsskat i løbet af 2020 svarer til, hvad den endelig skatteregning for året kommer til at lyde på.

Skal du betale restskat, er det nemlig en god idé at få det gjort senest den 31. december, da man skal betale en dag-til-dag-rente, hvis skatten betales efter nytår og senest den 1. juli 2021.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Renten ligger i år på 1,8 procent, og denne rente er ikke fradragsberettiget. Venter man med at betale sin restskat til efter den 1. juli 2021, opkræves der i stedet for et fast tillæg til skatten på 3.8 procent, og dette tillæg er heller ikke fradragsberettiget.

- For langt de fleste er det en god ide at indbetale sin restskat frivilligt, hvis alternativet blot er, at pengene står i banken uden udsigt til afkast, da Skats renter er ret høje i forhold til bankernes, der måske ligefrem er negative, forklarer partner og skatteekspert i PwC Per Ørtoft Jensen.

Han har samlet en række gode råd til, hvad der blandt andet kan gøres for at undgå restskatten og betale for meget i skat:

1. Kørselsfradraget

Husk at rette kørselsfradraget, hvis du har arbejdet meget hjemmeHvis man har forskudsregistreret et kørselsfradrag, som man kan få, hvis man har mere end 12 km til arbejde, og som for manges vedkommende vil være ca. 215-220 arbejdsdage i et normalt arbejdsår, så skal man være opmærksom på, at antal arbejdsdage på arbejdspladsen kan have været noget lavere end normalt, da mange har arbejdet hjemmefra på grund af COVID-19:

- 2020 har været et særligt år, og mange har arbejdet mere hjemme end tidligere år. Det er derfor en god ide at få talt op, hvor mange dage man helt nøjagtig har kørt på job. Det samme bør man være opmærksom på, når man tjekker forskudsregistreringen for det kommende år, da mange jo nok fortsat vil arbejde mere hjemmefra end tidligere, siger Per Ørtoft Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Topskat af feriepenge

Det kan være en god idé at se nærmere på, om dele eller alle udbetalte indefrosne feriepenge med fordel kan sættes ind på en fradragsberettiget pensionsopsparing. Indbetalinger til pensionsordninger er oftest fradragsberettiget, og det er særligt en fordel, hvis man betaler topskat på indbetalingstidspunktet, dvs. det år, man har sin indtægt, og hvis man forventer at betale en lavere skat på udbetalingstidspunktet.

I så fald vil man opnå en besparelse på forskellen mellem topskat og den skat på måske kun ca. 37 procent, som mange betaler som pensionist:

- Det kan være særligt relevant at overveje, hvis man har fået udbetalt de tre ugers indefrosne feriepenge i år, for det kan betyde, at man flytter sig op i topskatten. Regn derfor gerne efter og overvej, om de feriepenge, der ikke er gået til forbrug, måske skal sættes ind på fradragsberettiget pensionsopsparing, lyder rådet fra Per Ørtoft Jensen.

3. pensionen

Som topskatteyder kan det ofte være en fordel først at sætte det maksimale beløb ind på en fradragsberettiget rateordning og dernæst sætter et overskydende beløb ind på en livsvarig livrente.Anbefalingen for dem, der ikke betaler topskat, er at sætte penge ind på en aldersopsparing.

Der er ikke fradrag for indskuddet, men afkastet bliver kun beskattet med 15,3 procent, hvorimod afkast af frie midler vil blive beskattet med typisk ca. 33 procent og op til 42 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det maksimale indskud i 2020 er som udgangspunkt på 5.300 kr., dog er grænsen 50.200 kr., hvis der er 5 år eller mindre til folkepensionsalderen. Som følge af den lave beskatning på afkastet i en aldersopsparing kan denne også være et godt supplement til en rate- og livrente, uanset om man er topskatteyder eller ej:

- For ægtefæller, hvor den ene ikke har en indkomst, og den anden betaler topskat, vil det normalt være en god ide at indbetale et beløb på en rateordning hos den ægtefælle, som ikke har indkomst.

Det skyldes, at beløbet bliver modregnet i topskattegrundlaget hos den anden ægtefælle. Ved udbetaling af pensionen kan det dog påvirke for eksempel pensionstillægget til folkepensionen, understreger Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at man i 2020 får ekstra skattefradrag for indbetalinger på op til i alt 73.100 kr. til ratepensioner og livrenter, hvilket gør det yderligere attraktivt at spare op til pension i fradragsberettigede pensionsordninger.

- Man skal dog fortsat være opmærksom på, hvordan pensionsudbetalinger modregnes i offentlige ydelser såsom folkepensionens tillæg, før man tager sin endelige beslutning om at øge sine pensionsindbetalinger, understreger Per Ørtoft Jensen.

Topskattegrænsen i 2020 er på 577.173 kr. inkl. am-bidrag. Selvstændige erhvervsdrivende, der driver en personlig virksomhed, kan anvende 30 procent-ordningen, som går ud på, at der indskydes op til 30 % af virksomhedens overskud før renter på en livsvarig pensionsordning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, at skattebesparelsen på indskuddet er oppe i topskatten på cirka 52 procent, da skattebesparelsen jo helst ikke skal være mindre end skatten på udbetalingstidspunktet på potentielt op til cirka 52 procent, hvis man er topskatteyder på udbetalingstidspunktet," forklarer Per Ørtoft Jensen.

4. Er der solgt aktier?

Det har overordnet set været et meget turbulent aktieår i 2020 med meget store udsving, hvor mange aktier er steget ganske meget i værdi, men hvor nogle aktier er faldet, hvilket dog afhænger meget af, hvornår på året man har købt og solgt aktier. Hvis man gerne vil realisere eller allerede har realiseret fortjenesten på nogle aktier - eller har modtaget større aktieudbytter - men ikke ønsker at betale 42 procent i skat, kan det overvejes at sælge nogle aktier med tab og modregne tabet i realiserede aktieavancer og udbytter.

- Er aktieindkomsten - det vil sige udbytter samt fortjeneste ved salg af aktier og visse investeringsbeviser med videre - over 55.300 kr. og for ægtefæller tilsammen 110.600 kr., betales der 42 procents skat af aktieindkomst over bundgrænsen.

Hvis der er urealiserede tab på en aktie, kunne det være en god ide at realisere et tab og dermed reducere skatten på den del af indkomsten, som skal beskattes med de 42 procent, idet aktieindkomst under bundgrænsen kun beskattes med 27 procent, forklarer Per Ørtoft Jensen.

2020 har også været turbulent for digitale aktiver såsom bitcoins mv., som er steget meget fra starten til slutningen af året og med store udsving undervejs. Gevinster er i de fleste tilfælde skattepligtige, nemlig hvis købene er foretaget i spekulationsøjemed, hvilket som udgangspunkt er SKAT's formodning, og tab kan af samme årsag i de fleste tilfælde udløse et fradrag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at tab og gevinster som udgangspunkt ikke kan modregnes og opgøres samlet som et nettotal, men skal håndteres hver for sig og i hver sin rubrik i årsopgørelsen, understreger Per Ørtoft Jensen.

5. Håndværkerfradrag?

Du kan få håndværkerfradrag for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. I 2020 ligger håndværkerfradraget på 12.500 kr. per person, mens 6.200 kr. pr. person kan gå til serviceydelser som for eksempel vinduespudsning, børnepasning, rengøring med videre i hjemmet.

For at få fradrag i 2020, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021.

- Hvis fradraget ikke allerede er brugt for 2020, så haster det noget med at få bestilt en håndværker til arbejdet eller til at få udført serviceydelsen. Det er også værd at være opmærksom på, at regeringen har foreslået, at fradraget bliver væsentligt forhøjet til næste år. Det vigtige er at forstå, at der er en bundgrænse for hvert år. Skal man have lavet noget større arbejde, så er det en god ide at få lavet noget i år og så igen til næste år, så man får glæde af begge fradrag, siger Per Ørtoft Jensen.

6. Skal der gives gaver i 2020?

I 2020 er grænsen for afgiftsfri gaver sat til 67.100 kr. til hver af dine børn i 2020 og 23.500 kr. til svigerdatteren eller svigersønnen. Forældre og bedsteforældre mv. kan hver give ovenstående beløb til hvert barn, barnebarn mv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en god ide at sørge for at kunne dokumentere, at gaverne er givet, ved at beløbene overføres via en bank eller lignende, siger Per Ørtoft Jensen.

7. Gaver til velgørende formål?

Fradrag for gaver til velgørende formål er på maksimalt 16.600 kr. i 2020. Skattebesparelsen ligger på ca. 25 procent i 2020, så for hver 100 kr. der gives som gave, betaler skattevæsenet de 25 kr.

- Husk at få registreret dit navn og personnummer ved indbetalingen, så du får fradrag for beløbet på årsopgørelsen, understreger Per Ørtoft Jensen.

8. Tjek forskudsopgørelsen for 2021

I forbindelse med årsskiftet er det altid en god idé at logge ind påwww.skat.dk og tjekke, om de fortrykte indkomster og fradrag på forskudsopgørelsen for 2021 svarer til ens egne forventninger - og ellers sørge for at opdatere oplysningerne i god tid, inden arbejdsgiver skal udbetale løn første gang i januar.

- I år bør du være særligt opmærksom på kørselsfradraget, hvis du arbejder mere hjemmefra end sædvanligt. Det kan desuden anbefales at opdatere forskudsopgørelsen, hvis der i løbet af året opstår større ændringer i ens privatøkonomiske forhold, såsom jobskifte, låneomlægning, boligsalg/-køb, skilsmisse/ægteskab mv., således at den løbende skattebetaling så vidt muligt er korrekt, siger Per Ørtoft Jensen og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et bredt politisk flertal har netop indgået en aftale om, at man kan få udbetalt de resterende to ugers indefrosne feriepenge fra marts 2021. Hvis man allerede nu ved, at man vil have udbetalt feriepenge til foråret, så er det en god ide at få det registreret på forskudsopgørelsen.