Lyt til artiklen:

Der er plads til både natur og skovdrift

00:00
Hastighed: ???x
03:18

Abonnementsartikel

- Vi danske skoventreprenører ved, at vi er med til at producere verdens mest bæredygtige materiale, nemlig træ. Samtidig er vi også med til at pleje den 'maskine', der suger CO2 ud af luften, nemlig skoven, siger Nickolai Schlechter, formand for Dansk Skoventreprenør Forening, i en pressemeddelelse.

- Vi arbejder hver dag i skoven og er stolte af vores arbejde. Vi er til gengæld trætte af at diskutere, om der skal være plads til natur eller produktion af træ til erstatning for olie, beton, stål, kul og gas, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skovforeningen i Biodiversitetsråd

Oprettelse af et biodiversitetsråd er også en del af natur- og biodiversitetspakken, og her vil Dansk Skoventreprenør Forening meget gerne deltage.

- Vi mener, det er vigtigt, at alle med interesse i skovbruget bliver inddraget i arbejdet med at bevare og forbedre biodiversiteten i de danske skove. Derfor ser vi os selv som en naturlig del af det nye Biodiversitetsråd, udtaler Nickolai Schlechter.

75.000 hektar svarer til cirka 10-12 procent af det danske skovareal, og det kan have utilsigtede konsekvenser for savværker, skovejere og skoventreprenører, hvis man ikke tænker sig om, når der skal udpeges nye områder til urørt skov.

- Derfor er det ikke uvæsentligt, hvor vi placerer den urørte skov. Det skal selvfølgelig være steder, hvor der er størst mulighed for at sikre og øge biodiversiteten, fortsætter formanden.

Dansk træ til danske savværker

Regeringen har et mål om et bedre klima og en reduktion af CO2-udledningen. Træ i byggeriet kan medvirke til at nå det mål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Usikkerheden, om hvordan man vil udrulle klima- og biodiversitetspakken, bekymrer os. Det værste, der kan ske, er en straks-implementering og en hurtig udlægning af urørt skov. Sker det, vil danske savværker på kort sigt mangle træ, hvilket vil betyde, at de enten lukker eller henter deres træ i udlandet. Vi er ikke uenige i, at der skal udlægges mere urørt skov. Det skal bare gøres på en måde, så vi ikke langsomt kvæler skovbranchen, forklarer Nickolai Schlechter.

Usikkerhed om fremtiden er dræbende for en branche, og især i skovbranchen hvor kortsigtede ændringer kan give store problemer i fremtiden. Vel at mærke en fremtid, der ligger i vores næste generation.

I 2018 udgav Miljø- og Fødevareministeriet Danmarks Nationale Skovprogram, der sætter mål og retning for dansk skovbrug og giver mange forslag til politiske handlingspunkter.

- Skoventreprenørbranchen er ikke den største branche i Danmark, men vi rummer meget professionelle virksomheder med veluddannede skovarbejdere. Bliver usikkerheden for stor, stopper de, og vi mister ekspertisen til at plante nye skove, pleje værdifuld natur og fælde det træ, der skal bruges til bygge vores huse, udtaler Claus Clemmensen, chefkonsulent DM&E Skov.

- Derfor kan jeg kun opfordre til, at politikerne bag denne aftale kigger i det skovprogram, de selv har været med til at udarbejde. Det giver en masse løsninger på, hvordan skoven kan blive ved med at levere samfundsmæssige goder som rent drikkevand, plads til gåture, vild natur og bæredygtig produktion af træ, fortsætter han.