Lyt til artiklen:

COVID-19 har forbedret luftkvaliteten

00:00
Hastighed: ???x
02:08

Abonnementsartikel

Målinger af luftkvaliteten i Danmark i 2020 viser, at luftforureningen med kvælstofdioxid (NO2) og fine partikler (PM2,5) er faldet markant som følge af COVID-19-restriktioner i Danmark og Europa.

Luftkvaliteten i Danmark overvåges fra 14 målestationer placeret rundt omkring i landet. For kvælstofdioxid ses et fald på 13-24 procent ved gademålestationerne fra 2019 til 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved de målestationer, der måler baggrundsforureningen med kvælstofdioxid i byerne, ses et fald på 25-27 procent fra 2019 til 2020.

I de første ti måneder af 2020 set i forhold til 2019 er luftforureningen med fine partikler faldet med 24-39 procent.

Både dansk og udenlandsk reduktion

For kvælstofdioxid skyldes faldet særligt en reduktion i de danske udledninger fra vejtransport. For fine partikler skyldes faldet primært en reduktion i den langtransporterede luftforurening fra andre europæiske lande med bidrag fra de danske udledninger.

Naturlige variationer i vejrforholdene fra år til år har også en effekt på de målte koncentrationer.

Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, måler luftens indhold af luftforurenende stoffer. Analysen af COVID-19-restriktionernes indflydelse på luftkvaliteten i Danmark kan findes på DCEs hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøstyrelsen offentliggjorde d.26. marts 2020 en nyhed baseret på et notat fra DCE, som viste et fald for NOx-gasser på cirka 40 procent i de fire største danske byer i ugen efter Regeringen indførte omfattende COVID-19 restriktioner. DCEs seneste analyse er baseret på en væsentligt længere tidsserie, men er stadig udtryk for en foreløbig analyse.