Lyt til artiklen:

Meget mere urørt skov i 24 statsskove

00:00
Hastighed: ???x
02:29

Abonnementsartikel

Danmark skal have meget mere urørt skov. Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har nu besluttet, at den kommercielle skovdrift stopper i knap 9.000 hektar skov fordelt på store områder i 24 statsskove landet over. Dermed stiger arealet med urørt statsskov med over 50 procent.

- Naturen er i krise, og derfor er vi i fuld gang med at give den et historisk løft. Nu lægger vi næsten 9.000 hektar statslig skov urørt til gavn for en lang række truede og sjældne dyr og planter, siger miljøminister Lea Wermelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser.

rich-media-2

Gode rammer for friluftsliv

De største udpegninger af urørt skov er i Gribskov, Almindingen og Rold Skov, men der er også udpeget knap så store skove som for eksempel Bidstrupskovene på Midtsjælland, Hannenov Skov på Falster og Rinkenæs Skov i Sønderjylland. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af arealet med urørt skov.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene. Forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørt. Forslaget til udpegning af urørt skov er nu sendt i høring.

På finansloven for 2021 har aftaleparterne derudover afsat midler, så der kan udlægges yderligere urørt skov og dermed skabes et samlet areal af urørt skov i Danmark på op imod 75.000 hektar.

Tal for urørt skov

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med de nye udpegninger af urørt skov er der udpeget mere end 25.000 hektar urørt skov på de statslige arealer, som Naturstyrelsen forvalter. Naturstyrelsen forvalter samlet set 210.000 hektar skove og naturområder i Danmark, hvilket svarer til fem procent af Danmarks areal.

Ud over de nye knap 9.000 hektar urørt skov stoppede regeringen og aftalepartnere bag finansloven i juni 2020 den kommercielle skovdrift i 10.220 ha tidligere udpeget urørt skov fordelt på 32 skove. En del af den nye urørte skov er udvidelser af områderne med urørt skov i de skove.