Lyt til artiklen:

Sprøjteforbud på fortove og indkørsler

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Abonnementsartikel

Stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser. Under den slags arealer er det øverste jordlag gravet væk, og derfor er der en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet, hvis de bliver brugt netop der.

Hvert år bruger offentlige myndigheder og private borgere tusindvis af kilo sprøjtemidler for at holde ukrudt og uønskede planter nede. Nu vil regeringen forbyde, at der bliver brugt sprøjtemidler som fx glyphosat til at bekæmpe ukrudt på en række offentlige og private arealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er helt unikt, at vi kan åbne for vandhanen i Danmark og drikke vandet direkte fra hanen. Sådan skal det også være for vores kommende generationer. Socialdemokratiet lovede før valget et sprøjteforbud på offentlige arealer, og det leverer vi på nu. Til gavn for danskerne og naturen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Forbuddet vil blive udarbejdet inden for EU's regler på området og vil også tage højde for relevante undtagelser i forhold til bl.a. sikkerhedsmæssige hensyn og bekæmpelse af invasive arter. Nogle sprøjtemidler er let-nedbrydelige og vil ikke gå i grundvandet, og de vil derfor ikke være omfattet af et forbud. Det betyder for eksempel, at der fortsat kan anvendes pelargonsyre i stedet for glyphosat til bekæmpelse af ukrudt.

Stadig et stykke vej til målet

Samtidig viser tal fra en netop offentliggjort rapport fra Miljøstyrelsen, at der stadig sprøjtes med glyphosat på offentlige arealer, selvom forbruget er faldende.

-Det er glædeligt, at der i højere grad bliver brugt alternativer til glyphosat, når der skal fjernes ukrudt på offentlige arealer. Men efter en mangeårig indsats er vi altså ikke i mål endnu, og der bliver også stadig solgt glyphosatholdige produkter til private haveejere. Derfor sætter vi turbo på udfasningen med et forslag om et sprøjteforbud på en række offentlige og private arealer, siger Lea Wermelin.

Rapporten viser, at forbruget af glyphosatmidler på offentlige arealer samlet set er faldet med 18 procent fra 2016 til 2020. Rapporten viser også, at det samlede forbrug sprøjtemidler er steget med 63 procent fra 2016 til 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne stigning skyldes hovedsageligt, at glyphosat er blevet erstattet af let-nedbrydelige sprøjtemidler, som for eksempel pelargonsyre og eddikesyre.

De let-nedbrydelige midler skal bruges i større mængder og ofte flere gange og ved overgang fra fx glyphosat til pelargonsyre betyder det, at det samlede forbrug stiger.