Lyt til artiklen:

Sjældne orkidéer i Nordjylland

00:00
Hastighed: ???x
02:28

Abonnementsartikel

Lige nu blomstrer nogle særligt smukke orkidéer langs de nordjyske motorveje. Men det gør de kun, fordi der er gjort en målrettet indsats for de truede blomster. Vejdirektoratet har sat gang i en plejeindsats, som skal sikre de fredede orkidéers overlevelse af hensyn til biodiversiteten.

Biodiversiteten i den danske natur har længe været udfordret, og en af de arter, som har særligt brug for hjælp, er priklæbet gøgeurt, som er en vild, dansk orkidé, der er fredet og kun findes ved Sæby og Herning i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Orkidéen, der har lilla blomster med små, mørke prikker, er truet af tilgroning fra buske og andre planter. Så i år gør Vejdirektoratet en særlig indsats for dens overlevelse i naturen. Det er sket ved at fjerne krat og buske, så den kan få lys og plads til at trives.

- Vi har brug for en rig og varieret flora med blomster som priklæbet gøgurt, hvis vi skal skabe et bedre livsgrundlag for den nederste del af fødekæden - insekter, sommerfugle og vilde bier. Det vil desuden have stor betydning for fuglelivet, at der kommer flere insekter, som de kan spise. Derfor er vigtigt, at vi øger biodiversiteten herhjemme og gør en indsats for de sjældne planter, som ellers risikerer at forsvinde, siger Lars Linneberg, som er biolog i Vejdirektoratet.

Plejeindsatsen for orkidéerne i Nordjylland vil løbende blive fulgt og vurderet, og det er planen, at arbejdet fortsætter i de kommende år.

Mere biodiversitet langs vejene

Vejdirektoratet har sat særligt fokus på biodiversitet, fordi mange vejskråninger langs statsvejene har gode betingelser for at give mere liv til blomster, svampe, insekter, sommerfugle, vilde bier og små pattedyr som pindsvin og mus.

Græsarealerne langs statsvejene udgør cirka 35 millioner kvadratmeter, så der er stort potentiale i disse områder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af samme grund har Vejdirektoratet sat en række initiativer i gang:

- Når vi sår frø, bruger vi så vidt muligt blandinger, der hører hjemme i den danske natur. De sikrer blomster fra april til oktober til gavn for insekter, der behøver pollen og nektar.

- Vi bruger så vidt muligt såkaldte tuedannende græsser, der ikke på samme måde tager pladsen fra de blomstrende urter, som andet græs gør.

- Vi laver insekthoteller, der består af fældede træer eller træruiner.

- Vi laver boliger til markfirben, der er en art i tilbagegang. Markfirben trives på sydvendte vejskråninger med rig blomstring, der tiltrækker insekter, som markfirben lever af.