Lyt til artiklen:

Største danske skovområde nogensinde bliver nu til vild natur

00:00
Hastighed: ???x
05:06

Abonnementsartikel

Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove.

Udpegningen på cirka 30.000 hektar svarer til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på godt 55.000 hektar - altså mere end en fordobling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur, siger miljøminister Lea Wermelin.

rich-media-2
Udpegningen er på cirka 30.000 hektar og skovene ligger især i det østlige Danmark og på Jyllands østkyst. Kort: Miljøministeriet.

Skovene, der bliver gjort urørte, ligger især i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Det drejer sig primært om gamle løvskove, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Overgangsordning

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode. Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Men skal man tro Dansk Skovforening, der er skovbrugets brancheforening, er de overgangsperioder for korte.

- Det er alt for kort tid. Det handler om, at der skal sættes nye produktive arealer i gang, som på sigt kan kompensere for de skovarealer, der nu gøres urørte. Der har vi en produktionstid på mellem 40 og 80 år, før de produkter er fremme, så det havde været ønskeligt, at man var lidt mere tålmodig og gav statsskovene en lidt længere periode, siger Jan Søndergaard, der er direktør i Dansk Skovforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Danske Træindustrier havde man også ønsket sig nogle længere overgangsperioder, men man er glad for at undgå en straksimplementering.

- Der er trods alt kommet en overgangsperiode, og det er vi glade for, men vi havde ønsket os en længere periode, for lige nu er der enormt stor efterspørgsel på bæredygtigt træ, siger konsulent i Danske Træindustrier, Simon Auken Beck.

Ud fra en snæver tidshorisont frygter han, at man kommer til at mangle særligt bæredygtighedscertificeret træ og derfor bliver nødt til at importere træ fra udlandet. Derudover undrer han sig over, at de selvsamme politikere, der ønsker at fremme en bæredygtig dagsorden indenfor byggeriet, nu er med til at fjerne en ressource, som er en af forudsætninger for, at man kan bygge bæredygtigt. Derfor opfordrer han politikerne til at få lavet en handlingsplan for bæredygtig træproduktion i de danske skove.

Private skove kan blive ny forsyningskilde

Som en del af overgangsordningen gennemføres også en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer, også kaldet § 25-skov. Kortlægningen kan være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove.

Men det kan ikke blot være en hjælp til de private skovejere, det kan også være en forholdsvis hurtig forsyningskilde af det efterspurgte, bæredygtighedscertificerede træ til træindustrien. Derfor er det et vigtigt initiativ, mener Jan Søndergaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt at få flere af de private skove, som i dag ikke er certificeret, til at gå ind i en certificering, så der kan komme mere bæredygtighedscertificeret træ til industrien ad den vej. Derfor synes vi, at det er et godt skridt, at Miljøministeriet går ud og laver kortlægningen og også betaler for det, siger han.

Når du først har fået kortlagt dine naturværdier, er det nemlig lettere og billigere som privat skovejer at indgå en certificering.

- Så det håber vi, der kan tilskynde flere private skovejere til hurtigt at blive certificeret - og sæt det i gang så hurtigt som muligt, siger Jan Søndergaard.

Initiativet vækker også glæde hos Danske Træindustrier.

- Det var sådan set en del af vores oprindelige indspil, så det, synes vi, er en rigtig god idé. Vi havde i den forbindelse også ønsket os, at man lavede tilskudsordninger for grønne driftsplaner, hvilket ville skubbe certificeringsprocessen yderligere, men det blev ikke en del af denne pakke, så det ønsker vi os fortsat, siger Simon Auken Beck.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det forventes, at den næste runde udpegninger af urørt skov primært vil have fokus på statsejede nåletræsplantager i det vestlige Danmark, så målet om de 75.000 hektar i natur- og biodiversitetspakken nås. Bag pakken står regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.